Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 juni

  Orolig betsäsong väntar

  Många odlare är oroliga för sina sockerbetor i år. Förbudet mot neonikotinoider kan ge skadeinsekterna fritt spelrum och riskera en lovande betsäsong.  

   Nyligen var det fältvandring i betodlingsförsöken på Alnarp i Skåne. Där kunde deltagarna lära mer om hur lyckas med odlingen och håller koll på skadeinsekterna.
  Nyligen var det fältvandring i betodlingsförsöken på Alnarp i Skåne. Där kunde deltagarna lära mer om hur lyckas med odlingen och håller koll på skadeinsekterna. FOTO: Härje Rolfsson

  De flesta betodlare följer betornas utveckling mycket noga i år. För första gången på över 20 år måste sockerbetsplantorna klara sig utan neonikotinoider och betningsmedlet Gaucho. Det använda betningsmedlet Force skyddar bara plantorna ett par veckor, jämfört med upp till 12 veckor för Gaucho.

  ”Aldrig sett så mycket insekter”

  Många odlare har befarat att trycket av skadeinsekter skulle tvinga ut dem i fälten redan efter någon vecka. ATL har frågat Desirée Börjesdotter, vd på Nordic Beet Research (NBR), hur det ser ut i fälten just nu.

  – Vi har aldrig sett så mycket insekter i betfälten som i år, eftersom alla har varit ute och tittat. Men ännu har det generellt inte varit ett kritiskt högt tryck av skadeinsekter. 

   Desirée Börjesdotter, vd Nordic Beet Research.
  Desirée Börjesdotter, vd Nordic Beet Research. FOTO: Härje Rolfsson

  I vissa områden har det varit en del jordloppor och trips. Nu ser betodlarna även förekomst av den svarta betbladlusen. 

  – Det finns fält som har tappat en del plantor i år. Men det är inget extremt. Det har gått förhållandevis bra. Vi har haft hjälp av vädret eftersom det har varit ganska svalt och det har kommit en del regn. Det gör att betorna har växt mycket bra och insekternas aktivitet har gått ned. 

   Här ser man typiska skador på ett betblad av den svarta betbladlusen.
  Här ser man typiska skador på ett betblad av den svarta betbladlusen. FOTO: Härje Rolfsson

  Prognos- och varningstjänst

  Tillsammans med Nordic Sugar och Jordbruksverkets Växtskyddscentral i Alnarp har NBR byggt upp en prognos- och varningstjänst på webbsidan sockerbetor.nu. 

  – Vi är ute och värderar 20 svenska fält varje vecka för att, via en app, kunna ge den senaste informationen till odlarna. Där får de information om när skadeinsekter har nått olika bekämpningströsklar. Och då är det dags för odlaren att gå ut i sina egna fält och undersöka förekomsten.

   Nyligen var det fältvandring i betodlingsförsöken på Alnarp i Skåne. Där kunde deltagarna lära mer om hur lyckas med odlingen och håller koll på skadeinsekterna.
  Nyligen var det fältvandring i betodlingsförsöken på Alnarp i Skåne. Där kunde deltagarna lära mer om hur lyckas med odlingen och håller koll på skadeinsekterna. FOTO: Härje Rolfsson

  Nyttoinsekter sprutas bort

  Efter förbudet mot neonikotinoider letar NBR efter nya bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. De undersöker nya insekticider och har bland annat sökt dispens för den selektiva substansen Teppeki, som bara bekämpar bladlöss. Men de tittar också på ”naturliga” metoder för att uppföda och locka nyttoinsekter som nyckelpigor och nätvingar. 

  – Det gäller att gynna nyttoinsekterna i fälten. Med nuvarande metoder kan vi inte bekämpa skadeinsekter, utan att också spruta bort nyttoinsekter. Vi måste hitta anpassade lösningar och ingen lantbrukare vill använda mer bekämpning än vad som är nödvändigt. 

   Desirée Börjesdotter, vd Nordic Beet Research.
  Desirée Börjesdotter, vd Nordic Beet Research. FOTO: Härje Rolfsson

  Relaterade artiklar

  Till toppen