Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 september 2017

  ”Öppningar om man kan flytta”

  Eftersom det totalt sett inte råder brist på åkermark har stöd för att bryta ny mark aldrig varit aktuellt, enligt länsstyrelsen.

   Kajsa Berggren, chef på lantbruksenheten.
  Kajsa Berggren, chef på lantbruksenheten.

  Kajsa Berggren, chef på lantbruksenheten, beskriver situationen som väldigt ojämn i länet.

  – På vissa håll i Västerbotten läggs jordbruksmarken ned, det finns ingen som vill bruka den, och på vissa håll så är det hård strid om markerna.

  Bäst vid kusten

  I dagsläget är det närmast kusten som de bästa förutsättningarna finns.

  – Vi har ett par stora mjölkgårdar i Skellefteå kommun som är till salu efter konkurser. Så det finns sådana öppningar om man kan tänka sig att byta område, säger Kajsa Berggren.

  Ska allt ske vid kusten?

  – Det är inte vår ambition att allt ska ske vid kusten, utan det är ett starkt önskemål att man ska kunna bedriva jordbruk i hela länet, även att vara mjölkbonde.

  Regional strategi på väg

  Region Västerbotten är på gång med en regional livsmedelsstrategi för att förbättra förutsättningarna för livsmedelproduktion.

  Syftet är allt från att bevara åkermark och öka självförsörjningsgraden till att utveckla företag och skapa arbetstillfällen. Exakt hur den kan påverka Lars Tjärnlunds förutsättningar återstår att se.

  – Det kanske finns något regelverk eller förhållande som gör att hans problem förstoras och som vi på sikt kan komma till rätta med, säger Lena Friborg, strateg på Region Västerbotten.

  Hon menar att förutsättningarna är goda nu med ett ökat intresse för matkvalitet och närproducerat.

  – Det är precis sådana personer vi behöver och som myndigheter och andra inte ska sätta snubbelben för.

  LRF Västerbotten tror på levande lantbruk

  Avstånd och behov av transporter kommer att bestå, men LRF Västerbotten tror att lantbruken i inlandet kan överleva och utvecklas.

  Även inom ett län som Västerbotten finns det stora skillnader och LRF Västerbotten kommer att delta i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

  – Ska vi få en hållbar framtid och ha kvar lantbruk i Västerbottens inland så räcker det inte med att vi från näringen vill det. Då måste politiker och myndigheter också vilja det. Att vi drar åt samma håll, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Västerbotten.

  Vad krävs för att det ska finnas mjölkproduktion i inlandet om 20 år?

  – Dels krävs det att stödnivåerna upprätthålls, dels att vi tillsammans i arbetet med livsmedelsstrategin hittar vägar att underlätta för dem som har det lite tuffare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen