Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 november 2020

  Olika ljud när samma regeringar tar ton

  Intressekonflikter inom EU:s medlemsländer avslöjas när rådsslutsatser om miljö och klimat jämförs.

  Alla branscher har sina fikonspråk, och politiken är inget undantag. För en organisation som EU, där intressen i 27 länder ständigt måste vägas mot varandra, finns det dessutom regler för hur officiella dokument ska utformas. I rådsslutsatser uttrycker medlemsländerna i konsensus sin vilja i en viss fråga. De blir gärna lite utslätade och den strikta mallen ger en snustorrhet som gör att det ibland krävs visst läsande mellan raderna för att förstå vad som egentligen menas.

  Och ibland krävs det inte alls. När jordbruksministerrådet antog slutsatser om EU-kommissionens förslag till en Jord till bord-strategi gick det inte att missa den passiva aggressiviteten. Intrycket förstärktes av att mallen kräver att de verb som beskriver rådets inställning ska skrivas med stora, fetade bokstäver. Så medlemsländerna ”SER FRAM EMOT kommissionens icke rättsligt bindande rekommendationer” för hur den gröna strategin ska tillämpas i en reformerad gemensam jordbrukspolitik. Man hör gnisslet av sammanbitna tänder i ”Ser fram emot”, och hade ministrarna fått köra stora svarta bokstäver på ”icke rättsligt bindande” också hade de gjort det. EU-kommissionen försöker klämma in ambitioner som höjts efter att reformförslaget lades, och medlemsländerna tänker inte låta dem komma undan med det, OCH HÖR SEN.

  Rådsslutsatser representerar alltid hela regeringar, men de hanteras i olika förberedande grupper och ministerråd beroende på ämne. Tre slutsatser som antagits under oktober och november gäller alla strategier som ligger under den övergripande klimat- och miljöplanen den gröna given. De borde därmed vara samstämmiga om Jord till bord-strategin, strategin för biologisk mångfald och skogsstrategin. Ändå märks det att det är miljöministrarna som uttrycker sig om biologisk mångfald, med stöd för höga ambitioner för naturskydd och att de bakas in i den gemensamma jordbrukspolitiken.

  Inte samma ljud i skällan alltså som när jordbruksministrarna tar ställning till Jord till bord-strategin, som på flera områden överlappar med strategin för biologisk mångfald. Den tonen hörs däremot i slutsatserna om skogsstrategin, som bereddes under jordbruksministrarnas paraply. Där markeras det att EU-kommissionen måste presentera konsekvensbeskrivningar för alla skogsförslag den vill lägga.

  Rådsslutsatser om planer på strategier är långt ifrån hårda beslut. Men de illustrerar problemet i att utforma en konsekvent miljö- och klimatpolitik i en union av 27 länder där varje land rymmer sina egna intressekonflikter.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen