Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 oktober 2011

  Olika DON-halt i provsvar vilseleder

  Det preliminära provet visar att havren klarar gränsvärdet för foder. Men när avräkningen kommer har den klassats ner till bränsle.

  LRF-ordförande Dag Rogne i Värmland har varit i kontakt med många odlare som har fått en kalldusch när avräkningen har kommit. "Man har blivit förespeglad en kvalitet och när avräkningen kommer är det en helt annan. Om man hade vetat att det var så dålig kvalitet hade man kanske inte tagit beslutet att leverera den varan."
  LRF-ordförande Dag Rogne i Värmland har varit i kontakt med många odlare som har fått en kalldusch när avräkningen har kommit. "Man har blivit förespeglad en kvalitet och när avräkningen kommer är det en helt annan. Om man hade vetat att det var så dålig kvalitet hade man kanske inte tagit beslutet att leverera den varan."

  Spannmålshandeln mäter i år DON-halterna i alla havrelass som kommer in. En del av provet analyseras på mottagningen och en del skickas vidare till analysföretaget Eurofins för en utförligare analys.

  Lägre än resultaten

  Nu har det visat sig att resultaten från de preliminära proven ofta visar lägre DON-värden än de slutliga provresultaten från Eurofins. Därmed har många lantbrukare först fått besked om att deras leveranser har klarat gränsvärdet för foder och efter den andra analysen att havren inte duger till mer än bränsle, vilket innebär ett intäktsbortfall på mer än 70 öre per kilo havre.

  Olika svar

  Att provtagningen ger olika svar bekräftas av Thomas Börjesson, projektledare för analysutveckling på Lantmännen Lantbruk.

  – Det är en ganska stor osäkerhet i analysen. Om man tar ut det på olika platser i lasset så kan det också variera. Den här analysen är lite lurig på det sättet att det kan vara enskilda kärnor som har väldigt höga halter.

  Snabbanalys

  Enligt kommunikationsavdelningen på Lantmännen Lantbruk har man testat en snabbanalys för DON vid provtagning på några anläggningar men den används endast för att göra en grovsortering.

  Det är enbart analyssvaret från Eurofins som är avräkningsgrundande, framhåller man.

  Mals olika

  En anledning till att provsvaren från snabbanalysen och analysen av Eurofins skiljer sig kan enligt Thomas Börjesson bero på att kärnorna inte mals lika fint i snabbanalysen.

  – Där får man oftast ett lägre värde än man får när man tar det avräkningsgrundande provet.

  Kritik mot utrustning

  Kritik har även riktats mot att provutrustningen Rakoraf, som tar ut stickprov i lassen, inte är säker.

  Men branschen hälsar via Göran Karlsson, produktmarknadschef på Lantmännen Lantbruk, att metodiken inte utgör "någon kontamineringsrisk utifrån den fakta och erfarenhet som finns i dag".

   

  Enligt LRF ordföranden i Värmland, Dag Rogne, har Lantmännen inte varit tydliga angående de preliminära analyserna och säkerheten i dem.

  – Den uppgörelse man gjorde inför leveransbeslut måste gälla. Lantbrukarna ska inte behöva ta hela smällen av DON-historien, säger han.

  – Handeln kan ju förädla varan även om den är infekterad så att den klarar foderkvaliteten. De vinsterna tycker jag ska påverka avräkningspriset.

  DON

  Deoxynivalenol, DON, är ett giftigt ämne som bildas av fusariumsvampar.

  Uppemot hälften av årets grynhavreskörd av uppmätt för höga halter av mögelgiftet DON för att bli livsmedel. Den havre som inte heller klarar foderkravet blir bränsle. Priset på grynhavre och foderhavre skiljer sig med omkring 450 kronor per ton och beräknat på förra årets havreskörd skulle det innebära att svenska odlare har förlorat över 20 miljoner kronor på nedklassning av grynhavre.

  Framför allt i västra Sverige har höga halter av DON i havreodlingen upptäckts.

  Till toppen