Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 augusti

  Olika åsikter om ersättning för betesmark

  Jordbruksverket vill förenkla, Naturvårdsverket befarar att det leder till ytterligare förlust av biologisk mångfald.

   Rätt skött kan betesmark vara hem för många växter och djur. (Arkivbild)
  Rätt skött kan betesmark vara hem för många växter och djur. (Arkivbild) FOTO: Ann Lindén

  Jordbruksverket har tittat på hur miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar kan förenklas. Verket föreslår att åtagandeplanerna som krävs i dag slopas och att det i stället införs särskilda generella villkor för alla marker med särskilda värden och specialklasser. Det skulle förenkla administration och kontroll för ansvariga myndigheter vilket Jordbruksverket menar skulle korta handläggningstiderna. Verket tror också att slopade åtagandeplaner kan få fler lantbrukare att söka stödet.

  Överens om högre ersättning

  Naturvårdsverket håller inte med, vilket Ekot var först att rapportera om. För särskilt värdefulla ängs- och betesmarker bör åtagandeplanerna finnas kvar, anser myndigheten. För de marker som är lägre klassade, men får ersättning i dag, kan åtagandeplanerna dock slopas.

  De båda myndigheterna är överens om att ersättningarna för betesmarker och slåtterängar bör höjas så att lantbrukarna får bättre täckning för kostnader och intäktsbortfall.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen