Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 oktober 2018

  Oklart vad som är knäckfrågan

  Vad Mark- och miljööverdomstolen anser vara oklart i ärendet är inte helt säkert.

   Mark- och miljööverdomstolen ska nu ta ställning till hur delar av miljöbalken ska tolkas vid ärenden som rör värdefulla kulturmiljöer.
  Mark- och miljööverdomstolen ska nu ta ställning till hur delar av miljöbalken ska tolkas vid ärenden som rör värdefulla kulturmiljöer. FOTO: Hans Dahlgren

  Det är inte alla överklagade ärenden som Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt tar upp. Det måste vara domar i lägre instanser som antingen är sannolikt felaktiga, har bristande underlag, kan vara prejudicerande eller har ”andra synnerliga skäl” till att prövas.

  Vad som är orsaken till ett prövningstillstånd avslöjar man aldrig.

  – Det är först i domen det framgår vad vi tycker är knäckfrågan, säger Vilma Herlin som är föredragande i Maltesholmsärendet.

  Men av länsstyrelsens överklagan att döma och andra som ATL talat med så är det sannolikt frågan om kulturmiljön ska tas i beaktning som är nyckelfrågan. Där har det genom åren sedan miljöbalken kom till funnits olika tolkningar från jurister.

  Samrådsparagraf

  Just i paragrafen som gäller samråd vid förändrad markanvändning nämns inte kulturmiljön.

  ”Om regeln tolkas restriktivt kan man anse att kulturmiljövärden inte omfattas av 12:6 (paragraf om samråd i miljöbalken, red. anm.). Men det är ingen tvekan om att kulturmiljövärden omfattas av miljöbalken”, skriver Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid Uppsala universitet i ett mejl till ATL.

  På Riksantikvarie bekräftar man att det inte är solklart hur lagen ska tolkas.

  – Det där är intressant. Jag har talat med jurister som säger att kulturvärden är en del av miljön, medan andra säger att det inte är så. Det finns oftast i lagstiftning ett tolkningsutrymme. Därför är det bra att överklaga och få ett avgörande hos domstol, säger Fabian Mebus på Riksantikvarieämbetet.

  Enligt Mark- och miljööverdomstolen kommer ärendet sannolikt att avgöras efter nyår.

  LÄS MER: Länsstyrelsen stoppar hans planer

  LÄS MER: Tyst från länsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen