Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 november 2017

  Ökad risk för svensk epidemi

  Milano.

  Norra Italien har drabbats av fågelinfluensa. Närmare en och en halv miljon fjäderfän har redan avlivats, varav 250 000 bara förra veckan. Och risken för att viruset kan komma till Sverige finns.

   – De riktigt smittsamma varianterna av fågelinfluensan fungerar som en handgranat när de kommer in i en uppfödning, säger professor Jonas Waldenström på Linnéuniversitetet i Kalmar. Han konstaterar också att det nu finns en förhöjd risk för en epidemi även i Sverige då den fruktade sjudomen nu brutit ut i Italien.
  – De riktigt smittsamma varianterna av fågelinfluensan fungerar som en handgranat när de kommer in i en uppfödning, säger professor Jonas Waldenström på Linnéuniversitetet i Kalmar. Han konstaterar också att det nu finns en förhöjd risk för en epidemi även i Sverige då den fruktade sjudomen nu brutit ut i Italien.

  I norra Italien har en epidemi av fågelinfluensa brutit ut. Närmare en och en halv miljon fjäderfän har redan avlivats, varav 250000 bara förra veckan. Och risken för att viruset kan komma till Sverige finns.

  Ovidio Brambilla hade 22 000 fasaner på sin uppfödning i Lodi, strax söder om Milano. Han tvingades avliva allihop.

  – Vi startade 1965 och har aldrig tidigare drabbats. Under åren har vi genomgått många kontroller, och vi har även själva låtit testa djuren med jämna mellanrum, men har aldrig hittat något misstänkt, berättar han.

  LÄS MER: Förlorade 31 miljoner på fågelinfluensanLÄS OCKSÅ: Nu ska 50 000 höns avlivasLÄS OCKSÅ: Vild fågel kan smittat gårdenLÄS OCKSÅ: Fågelinfluensa ger äggbrist

  Inte heller den här gången fanns det något som tydde på att fasanerna var smittade, men under en stickprovskontroll visade det sig att viruset H5N8, ett av fågelinfluensans mest smittsamma och farliga varianter, fanns på uppfödningen. Alla djuren avlivades och hela området desinficerades.

  Tre tromber

  – Eftersom vi varit med om inte mindre än tre tromber sedan början av året, tror vi att det är orsaken till att djuren var känsligare än vanligt, eftersom alla typer av virala sjukdomar ökat på uppfödningarna i närheten, konstaterar Ovidio Brambilla.

  Hur smittan kommit till Italien vet ingen, men troligen har den förts in av vilda fåglar. Men medan smittan oftast märks väl på till exempel dykänder, eftersom de blir sjuka och har hög dödlighet, kan smittan härja bland gräsänder utan att några större synliga tecken finns. Smittan kan även föras över av människan, genom till exempel varuhandel.

  Förhöjd risk för svensk epidemi

  – Det finns helt klart en förhöjd risk för en epidemi även i Sverige om den nu finns i Italien, förklarar professor Jonas Waldenström på Linnéuniversitetet i Kalmar. Han håller tillsammans med en grupp forskare från andra EU-länder på att försöka hitta virusets smittvägar från Sydostasien till Europa.

  – De riktigt smittsamma varianterna av fågelinfluensans virus fungerar som en handgranat när de kommer in i en uppfödning. De sprider sig explosionsartat. På vissa ställen i världen har man fått lära sig att leva med det här viruset, men även här i Europa har situationen förändrats rejält jämfört med bara femton år sedan. Nu har vi alltid virus som cirkulerar någonstans, säger han.

  Epidemin i norra Italien startade redan i augusti, men har tagit rejäl fart först de senaste veckorna.

  Störst problem för icke-drabbade

  Jordbruksorganisationerna har lyckats förhandla fram motsvarande 200 miljoner kronor från regeringen för att täcka de drabbade uppfödarnas förluster. Men ordföranden för Coldiretti i Lombardiet (Milanos region), Ettore Prandini, anser inte att det räcker.

  – Den som har smittan får all sin förlust betalad av staten, men problemet är alla uppfödningarna i närheten. De får inte flytta sina djur eller sälja några produkter men får ingen ersättning, trots att de har samma utgifter som tidigare och inga inkomster, säger han.

  LÄS OCKSÅ: Sydvästra Frankrike töms på fågel (april)LÄS OCKSÅ: Fågelinfluensa i Belgien (februari)LÄS OCKSÅ: Nu finns fågelinfluensan på Irland (januari)

  Fakta – fågelinfluensa

  Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Sjukdomen orsakas av aviära influensavirus (AI) som kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. Sjukdomsutbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner, men samtliga fågelarter antas vara mottagliga. Influensavirus har även bland annat infekterat gris, katt, mink och människa.

  AI indelas i högpatogen form (HPAI) som karakteriseras ofta av mycket plötsligt insättande sjukdom med många fåglar som dör akut med symtom i form av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Svullet huvud och kam samt blödningar på benen. Värphöns kan initialt lägga ägg med mjuka skal, men slutar snart producera ägg. HPAI påvisades för första gången i Sverige i februari 2006 hos två vildlevande viggar. Dödlighet mellan 50-100 procent.

  Den finns också i en lågpatogen form (LPAI) som karakteriseras av milda och diffusa symptom som nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré.

  Sjukdomen är anmälningspliktig. Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen