Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 september 2018

  Ökad oro hos Lantmännens odlare

  Lantmännen håller fast vid sina villkor trots att odlare inte kan uppfylla avtalen på grund av torkan. Vi vet att det här kan bli väldigt jobbigt för många, säger medlemschef Anna Carlström.

   Odlare som inte klarar att uppfylla spannmålskontrakten hör av sig till Lantmännen och är oroliga för hur de ska hantera situationen. Ta kontakt med din kredithandläggare på Lantmännen, råder medlemschef Anna Carlström.
  Odlare som inte klarar att uppfylla spannmålskontrakten hör av sig till Lantmännen och är oroliga för hur de ska hantera situationen. Ta kontakt med din kredithandläggare på Lantmännen, råder medlemschef Anna Carlström.

  Att skördarna blivit halverade eller ännu lägre på vissa håll gör att många inte kan uppfylla de fastprisavtal de tidigare tecknat. Eftersom spannmålspriserna stigit mycket kraftigt under sommaren kan det i värsta fall bli räkningar på tiotusentals till hundratusentals kronor om lantbrukare inte klarar att leverera volymen. Flera kooperativa föreningar har gått ut med lättnader i form av till exempel respit eller befrielse från att uppfylla kontrakten, som ATL tidigare rapporterat om. Men Lantmännen står fast vid att avtalen ska uppfyllas.

  Överväger utträde

  – Visst får jag samtal om det här från medlemmar. Man är orolig och funderar på hur man ska hantera det, säger Anna Carlström, medlemschef på Lantmännen.

  Svaret från Lantmännen är att man dels ska ta kontakt med sin kredithandläggare på Lantmännen och dels kontakta sin egen bank för att se vilka lösningar de kan erbjuda.

  Enligt uppgifter till ATL överväger enskilda lantbrukare möjligheten att lämna Lantmännen för att kunna kvitta de inbetalda insatserna mot skulden. Är detta möjligt?

  – Ja, rent praktiskt skulle man kunna göra det. Men det känns som ett väldigt stort steg att gå, säger Anna Carlström.

  Begär man utträde ur Lantmännen i dag kommer de inbetalda insatserna betalas ut i slutet på juni nästa år, de finns alltså inte tillgängliga med kort varsel. När det gäller emissionsinsatser däremot kan man som enskild medlem sälja dessa på Lantmännens handelsplats. Där sker fysisk handel varje månad. Kursen varierar men ligger i dag på runt 1,30 så exempelvis 100 000 kronor i emitterat kapital kan säljas för 130 000 kronor.

  – Det är en tillgång man som medlem definitivt ska se som möjlig att använda, säger Anna Carlström.

  ”Olyckligt”

  Hur ser du på att medlemmar överväger utträde som en möjlighet för att klara betala skulden?

  – Det skulle vara olyckligt om man tvingas till utträde på grund av det här. Vi vill ha kvar våra medlemmar och jag tycker att man ska överväga andra alternativ, säger hon.

  Enligt Anna Carlström har heller ingen begärt utträde från Lantmännen av denna anledning.

  Lantmännen håller fast vid sina avtalsvillkor, vilket är en tydlig vilja från förtroenderådet, men har ändå försökt underlätta på andra sätt för medlemmarna genom sitt åtgärdspaket på cirka 220 miljoner kronor som presenterades i augusti, tillägger hon.

  – Men det här är en stor fråga. Vi följer den noga eftersom vi är väl medvetna om att det här kan bli väldigt jobbigt för många, säger hon.

  LÄS OCKSÅ: ”Lantmännen borde ta större ansvar i torkkrisen”LÄS OCKSÅ: Lokalförening befriar sina odlare helt från spannmålsavtal.LÄS OCKSÅ: Tre föreningar ger nu respit till odlare LÄS OCKSÅ: Återköp av spannmålskontrakt sker dagligen.

  Åtgärdspaketet

  Lantmännens åtgärdspaket som presenterades den 10 augusti innehåller till exempel 2 procent efterlikvid och återbäring, rabatter och sänkt ränta på finansieringstjänsten. Lantmännen tog i samband med detta också bort avgiften på 10 öre per kilo som koncernen tog ut vid återköp av spannmålskontrakt.

  Till toppen