Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 februari

  Ökad omsättning för Scandi Standard

  Kycklingkoncernen Scandi Standard redovisar en ökad omsättning och ett förbättrat resultat för fjärde kvartalet 2018. Ökade kostnader i Danmark tynger resultatet.

   Leif Bergvall Hansen, koncernchef Scandi Standard.
  Leif Bergvall Hansen, koncernchef Scandi Standard. FOTO: Scandi Standard

  Scandi Standard ökade nettoomsättningen i koncernen med 5 procent till 2 166 Mkr. Periodens resultat för kvartalet förbättrades 38 procent till 73 Mkr. Förbättringen kan hänföras till lägre skattekostnader, enligt onsdagens rapport.

  I Sverige var uppgången 6 procent. Samtidigt har det justerade rörelseresultatet minskat med 12 procent till 102 Mkr. Det justerade rörelseresultatet ökade i alla segment utom Danmark.

  Enligt en kommentar från koncernchef Leif Bergvall Hansen utvecklades marknaderna i Norge, Irland och Finland bättre både för kvartalet och helåret 2018. I Finland uppnåddes noll-resultat under fjärde kvartalet. Under 2019 förväntas Finland leverera fortsatt tillväxt och svarta siffror.

  Lager reades ut

  Sverige påverkades fortsatt negativt av kostnaderna för att minska överskottslagren av frysta produkter då återstoden av lagren sålts ut med förlust under fjärde kvartalet. Bolaget väntar sig en fortsatt stark utveckling inom det färska segmentet på den svenska marknaden.

  Det danska dotterbolagets resultat var fortsatt negativt påverkat av insatserna för att etablera varumärket ”De Danske Familiegårde”, samt av kostnadsökningar på exportmarknaderna.

  Scandi Standard har arbetar för att genomföra prisökningar och skjuta över de kraftigt ökade råvarupriserna under de senaste kvartalen till sina kunder.

  ”Vårt goda samarbete med våra kunder har gett resultat då vi redan kommit överens om en rad prisökningar, samtidigt som diskussioner fortfarande pågår. Vi förväntar oss att kunna kompensera oss för kostnadsökningarna på alla våra hemmamarknader, dock med viss fördröjning i Irland”, skriver Leif Bergvall Hansen i bokslutskommunikén.

  Styrelsen föreslår att aktieutdelningen för 2018 höjs med 20 öre till 2,00 kronor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen