Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 oktober 2018

  Obedövad slakt kan ge ekologiskt kött

  Inget hindrar att kött från djur som slaktats utan bedövning märks som ekologiskt, enligt en generaladvokat vid EU-domstolen.

  FOTO: Frida Jonson

  Det står ingenting i EU:s lagstiftning om ekologisk produktion att obedövad slakt är förbjudet. Därmed bör inte slaktmetoden i sig utesluta sådant kött från att kunna certifieras som EU-ekologiskt. Det har en av EU-domstolens generaladvokater kommit fram till. EU-domstolens slutgiltiga avgörande är inte bundet till generaladvokatens rekommendation, men det är vanligt att domstolen kommer till samma slutsats.

  Ärendet började i Frankrike där en djurskyddsorganisation inriktad på lantbrukets djur driver att halalkött slaktat utan bedövning inte ska få marknadsföras som ekologiskt. Det ansvariga certifieringsorganet sa nej, vilket överklagades till en förvaltningsdomstol som gick på certifieringsorganets linje. Även den domen överklagades och nästa instans hänsköt frågan till EU-domstolen.

  Ingen religiös rättighet

  Den svenske generaladvokaten Nils Wahl konstaterar att en halalmärkning ensamt inte säger särskilt mycket om hur slakten gått till då det finns olika certifieringar som tillämpar olika regler. Samtidigt är det ingen religiös rättighet att ha tillgång till ekologiskt kött slaktat enligt rituella regler.

  Frågan kom därför att handla om EU:s ekolagstiftning säger något specifikt om obedövad slakt. Det gör den inte, och generaladvokaten menar att det inte kan vara en slump, då frågan om slakt utan bedövning är väl känd och hanterad i EU:s slaktlagstiftning. Att säga att obedövad slakt inte kan vara EU-ekologisk vore därmed att lägga till ett villkor som inte finns i lagstiftningen.

  Förbjudet i Sverige

  Slakt utan bedövning är förbjudet i EU, men undantag får göras för religiös slakt. Enskilda medlemsländer får ha totalförbud, vilket Sverige har. Därför förekommer det ingen judisk koscherslakt i Sverige, då det gäller ett strikt bedövningsförbud där. För vad som är halal enligt muslimska regler finns ett större tolkningsutrymme, och vissa certifieringar tillåter bedövning av typer som är lagliga i Sverige. Krav-märkningen går längre än EU:s ekolagstiftning och kräver bedövning vid slakt.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen