Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 juli 2016

  Nytt system efterlyses för att rädda kulturmiljöer

  Stelbent och krångligt. Det var omdömet om bidragssystemet för odlingslandskapets kulturmiljöer. Det behövs en ny form av ersättning menar Riksantikvarieämbetet.

   Nytt ersättningssystem behövs för landsbygdens kulturmiljöer anser Riksantikvarieämbetet.
  Nytt ersättningssystem behövs för landsbygdens kulturmiljöer anser Riksantikvarieämbetet.

  Riksantikvarieämbetet framför sina synpunkter i en utvärdering av miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer. Ersättningen har bland annat handlat om bidrag för att vårda stenmurar, ängslador, allér och solitärträd.

  Men utvärderingen visar att tidigare landsbygdsprograms ersättningar till kulturmiljöer inte var effektiva. Stelbent regelverk och krångliga ansökningar är några av synpunkterna som förts fram av jordbrukare.

  – För att säkra skötseln behövs därför i kommande landsbygdsprogram en ny form av ersättning med större koppling till regionala förutsättningar och till värdet av skötseln, säger utvärderaren Michael Frisk vid Riksantikvarieämbetet enligt Statskoll.se.

  Samtidigt ansåg Jordbruksverket förra året att stöden till kulturmiljöer hade störst samhällsnytta.

  Levande landsbygd

  Områden rika på natur- och kulturmiljöer kan också kopplas till företagande och entreprenörskap som direkt handlar om jordbruk. Miljöerna kan därmed även bidra till befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt på landsbygden.

  – Det varierade odlingslandskapet är därför ett av jordbrukets starka bidrag till en levande landsbygd, säger Jordbruksverkets utredare David Ståhlberg.

  Gemensamt regeringsuppdrag

  Utvärderingen är gjord inom ramen för Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens och Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att följa miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

  Även länsstyrelserna omfattas av uppdraget.

  Relaterade artiklar

  Till toppen