Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 oktober

  Nytt klimatkrav för Kravodlare

  Lantbrukare måste beräkna sin klimatpåverkan enligt nya Kravregler som börjar gälla 2021. Detta ska ge ”skarpa siffror” i klimatdebatten om eko, enligt affärsområdeschef Jonas Carlberg på Krav.

   Jonas Carlberg, affärsområdeschef för Lantbruk på Krav, som var en av talarna på FoU-dagarna, där forskning och utveckling inom ekologisk produktion tas upp och som i år hölls digitalt.
  Jonas Carlberg, affärsområdeschef för Lantbruk på Krav, som var en av talarna på FoU-dagarna, där forskning och utveckling inom ekologisk produktion tas upp och som i år hölls digitalt. FOTO: KRAV

  Den nya klimatregeln är en av flera nya regler som införs 2021 efter en översyn av Kravreglerna. Kravet att göra en beräkning på klimatpåverkan gäller Kravcertifierade lantbruksföretag som har minst 200 hektar jordbruksmark eller minst 300 kvadratmeter växthus. Beräkningar kan göras genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom Arlas klimatarbete eller annan rådgivning som Krav har godkänt.

  – Syftet med det här är att man på sikt ska kunna jobba i företaget för att minska klimatpåverkan, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för Lantbruk på Krav, som var en av talarna på FoU-dagarna, där forskning och utveckling inom ekologisk produktion tas upp och som i år hölls digitalt.

  Plikt att rapportera

  Eftersom rådgivningsaktörernas kapacitet i nuläget är begränsad får lantbrukare två år på sig att genomföra beräkningar. Rådata och resultat av beräkningarna på gårdsnivå ska rapporteras till Krav. Bolaget kommer att använda materialet till att ta fram aggregerade siffror för olika produktionsgrenar. Detta för att stötta upp vid kommunikationen om Kravproduktionens klimatpåverkan.

  – Det finns mycket föreställningar om hur ekoproduktionens klimatpåverkan ser ut i relation till annan produktion, inte minst konventionell. Då har vi ett verktyg med skarpa siffror runt detta som vi kan använda, säger Jonas Carlberg.

  Företag som gjort Greppa Näringens klimatkoll 2017 eller senare behöver däremot inte göra en ny beräkning.

  Ska ge nulägesbild

  Under workshopen om regelförändringar ställdes en fråga om lantbrukare kan bli uteslutna ur Krav om resultatet visar att gårdens produktion har en stor klimatpåverkan.

  – Nej, i nuläget har vi inga krav på hur stor klimatpåverkan det får vara utöver de krav vi har om exempelvis förnybar el och sparsam körning, säger Jonas Carlberg.

  Den nya klimatregeln ska framför allt bidra till en bild av hur läget ser ut, påpekar han.

  – Sedan får vi se om vi ska återkomma med ytterligare regler kring utsläpp som har klimatpåverkan eller åtgärder som kan bidra med att minska klimatpåverkan, säger han.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen