Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 december 2020

  Nytt förslag om nästa års landsbygdsprogram

  Stopp för nya miljöersättningar och inga pengar till bredbandsutbyggnad ingår i förslaget.

   Om mindre än en månad går gällande landsbygdsprogram ut. Hur nästa ska se ut är ännu inte klart.
  Om mindre än en månad går gällande landsbygdsprogram ut. Hur nästa ska se ut är ännu inte klart. FOTO: Hans Dahlgren

  En månad innan gällande landsbygdsprogram går ut har förslaget på vad som ska gälla för de närmaste två åren skickats ut till ledamöterna i programmets övervakningskommitté. Förseningarna på EU-nivå vad det gäller beslut om både villkoren för övergångsperioden fram till en reformerad jordbrukspolitik 2023 och EU:s hela långtidsbudget gör att tillämpningen av besluten måste beredas innan besluten är fattade. De som vill lämna synpunkter har fått en knapp vecka på sig, och regeringen planerar att fatta beslut inom någon vecka efter det.

  Regeringen och Jordbruksverket får alltså utgå från vad som ser ut att bli resultatet av EU-förhandlingarna. Det är ganska säkert för övergångsperioden, då det finns en informell överenskommelse som väntas klubbas under de närmaste veckorna. För långtidsbudgeten är läget i skrivande stund något osäkrare.

  Ändrade villkor för rådgivning

  Till förändringarna hör att stödet för bredbandsutbyggnad tas bort. Det är i linje med Jordbruksverkets tidigare förslag för att bredbandsstöden ska lyftas ur landsbygdsprogrammet och helt finansieras med nationella medel. Samma resonemang, att det finns nationella stöd att söka, gäller investeringsstödet för förnybar energi på landsbygden som också försvinner. Stödet för enskild rådgivning inom konkurrenskraft och landsbygdsutveckling minimeras när rådgivningsresurserna fokuseras på miljörådgivning. Enligt förslaget förstärks dock medlen för åtgärder för ökad konkurrenskraft i stort.

  En rad miljöersättningar kommer inte vara möjliga att utöka eller gå in i för första gången under de kommande två åren, enligt förslaget. Det gäller skyddszoner, restaurering av betesmark och vallodling, och de kompletterande stöd som är kopplade till de ersättningarna. Anledningen är i första hand administrativ. Regeringen planerar att tillämpa övergångsreglerna så att det inte går att utöka eller gå in i nya åtaganden mer än ett år. De berörda åtagandena löper i dag över fem år, vilket skulle betyda en ny stödkonstruktion och att myndigheterna måste hantera två olika stödsystem för samma åtaganden.

  Höjd ersättning för betesmarker

  Ersättningen för betesmarker med särskild skötsel föreslås höjas med 400 kronor per hektar, från dagens 2800 kronor. Förslaget budgeterar också med 100 miljoner kronor extra under 2022 för höjda stöd till ekologisk vallodling. Ett stöd för innovation inom jordbruk, trädgård och rennäring får tillbaka hälften av de medel som drogs in vid den förra programändringen. Stödet breddas också för att omfatta fokusområden som miljö, klimat och energi.

  Budgeten för landsbygdsprogrammet baseras på regeringens budgetproposition där man för jordbruksbudgetens del utgår ifrån den överenskommelse om EU:s långtidsbudget som ännu inte är helt klar. Budgeten för landsbygdsprogrammet är ungefär 10,4 miljarder kronor, varav 6,4 miljarder är svenska medel. Sverige väntas också få 1,4 miljarder till landsbygdsprogrammet av det pandemipaket som EU enats om, men de pengarna ingår inte i förslagets resursfördelning.

  EU-kommissionen måste godkänna programändringarna, men förslaget kan inte skickas till kommissionen innan det finns ett färdigt regelverk beslutat på EU-nivå.

  Några andra föreslagna förändringar

  Inga nya medel till stöden för engångsröjning och reglerbar dränering, på grund av låg efterfrågan.

  Viss förstärkning av stödet för skogens miljövärden, till exempel för att röja fram ädellövskog.

  Även hästföretag som inte räknas som jordbruksföretag, som ridskolor, ska kunna få rådgivning om minskad övergödning och klimatpåverkan.

  Stödet för återställande av skadad skog stängs.

  Samarbeten och projekt inom områdena konkurrenskraft, miljö, livsmedelskedja och djurvälfärd slås samman till en åtgärd och får tillsammans något mer resurser än under rådande program.

  Capreformen

  Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Cap, är under förhandling och den väntas pågå en bit in på nästa år. Det nya systemet skulle börjat gälla den första januari, men processen är så försenad att det blivit nödvändigt med en tvåårig övergångsperiod. Förhandlingarna om vad som ska gälla under övergångsperioden är avslutade, men de formella besluten är ännu inte fattade i EU-parlamentet och av medlemsländerna i Rådet.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen