Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juli 2000

  Nytt EU-direktiv för vatten

  EU:s ministerråd har slutligen utformat ett förslag som ska göra Europas vatten renare.

  EU:s nya vattendirektiv är klart. Det förslag
  som ministerrådet och parlamentet efter flera års
  diskussioner nu enats om ska förhoppningsvis förbättra
  skyddet av Europas vatten.  Det nya ramdirektivet ska hindra ytterligare försämringar
  av vattenkvaliteten, och skydda och förbättra förhållandena
  i ekosystemen i sjöar och vattendrag. Direktivet omfattar
  i stort sett alla vatten, från grundvatten till insjöar
  och kustvatten.  En av de viktigaste förändringarna för Sveriges
  del är att vattenskyddet ska utgå från hela avrinningsområden.
  Exempelvis utgör Ångermanälven med biflöden
  ett avrinningsområde. Tidigare har vattenfrågorna
  i huvudsak skötts med utgångspunkt från kommun-
  och länsgränserna.  Som en följd av direktivet kommer Sverige att delas in
  i avrinningsdistrikt, och ansvariga myndigheter ska utarbeta åtgärdsprogram
  och förvaltningsplaner för områdena.  Det nya vattendirektivet ska vara införlivat i svensk
  och övriga medlemsländers lagstiftning inom tre år
  från att det trätt i kraft.  TT

  Relaterade artiklar

  Till toppen