Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 augusti 2019

  Nytt avtal ska locka tillbaka betodlare

  I juli offentliggjordes betodlarnas nya avtal med Nordic Sugar. Lönsamheten i sockerbetsodlingen ökar inte väsentligt med det nya avtalet, anser rådgivaren Anders Bauer – men riskerna minskar.

   En förändring i de nya villkoren är att renhetstillägg och avdrag sänks. Ännu är inte årets betkampanj i gång, men blir hösten blöt och besvärlig är detta en positiv förändring som minskar risken.
  En förändring i de nya villkoren är att renhetstillägg och avdrag sänks. Ännu är inte årets betkampanj i gång, men blir hösten blöt och besvärlig är detta en positiv förändring som minskar risken. FOTO: Malin Eborn och Hans Dahlgren

  Nordic Sugar lockar med volymbonus för den som ökar sin areal med minst 10 procent inför 2020. Men bonusen innebär bara någon enstaka procents högre pris och påverkar inte betalningen för sockerbetor i någon högre grad.

  – Det känns mer som en symbolisk uppmuntran till odlare som vill utöka, säger Anders Bauer, växtodlingsrådgivare som tillsammans med sina kolleger på HIR Skåne granskat villkoren.

  Priset i kontrakten sätts i euro. En förstärkning eller försvagning av den svenska kronan kommer därmed troligen att betyda mer för betalningen än om man får odlarbonus eller inte.

  – Sedan har du som odlare alltid möjlighet att säkra eurokursen men ingen vet vilket håll euron går framöver, säger han.

  Fullt betalt för varje ton

  Den viktigaste förändringen i det nya avtalet är att Nordic Sugar går från volymbaserade kontrakt till hektarbaserade kontrakt. Det betyder att odlarna får fullt betalt för varje ton de levererar.

  – Det minskar risken för odlare och innebär att det blir mer intressant med finlir. Sannolikheten ökar för att en extra svampbehandling blir lönsam, säger Anders Bauer.

   Anders Bauer, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.
  Anders Bauer, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne. FOTO: Malin Eborn

  En annan förändring i de nya kontraktsvillkoren är att renhetstillägg och avdrag sänks från 5 kronor till 2 kronor per procentenhet.

  – En blöt och besvärlig höst kan avdragen för renhet bli rätt stora så det är positivt att också denna risk minskar, säger Anders Bauer.

  Ytterligare en förändring som minskar riskerna i odlingsekonomin är att tilläggen för sena leveranser blir högre.

  De nya kontraktsvillkoren är inte avgörande för om man ska utöka betodlingen inför 2020, menar Anders Bauer. I stället handlar det om vilken sockerbetsskörd man i genomsnitt haft de senaste åren jämfört med oljeväxtskörd eller spannmålsskörd. Beräkningar från HIR Skåne visar att en skörd på 11,5 ton socker per hektar ger ungefär samma lönsamhet som 8 ton maltkorn per hektar med ett maltkornspris på 1 600 kronor per ton.

  Rekommenderar fastpris

  Även om det nya förbudet mot att beta utsäde med neonikotinoider inte gett några större insektsproblem 2019 ökar detta däremot riskerna i betodlingen framöver.

  – Insektstrycket går i cykler. Det kommer år när det blir bekymmer, säger Anders Bauer.

  Nordic Sugar erbjuder möjligheten att teckna ettåriga eller treåriga avtal med fast eller rörligt pris. Det rörliga priset är kopplat till Nordic Sugars rörelseresultat och baseras på en ny modell för vinstdelning som har en miniminivå men ingen övre gräns.

  – Vår rekommendation är att man ska teckna fastpriskontrakt för 2020, säger Anders Bauer.

  Bakgrunden är att Nordic Sugar gick med förlust 2018–2019. Flertalet europeiska sockerföretag inklusive Nordzuckerkoncernen, där Nordic Sugar ingår, är hårt pressade av sockeröverkottet på marknaden. Därför är det mest sannolikt att det rörliga priset inte kommer upp till fastprisnivån för 2020 års odling, enligt HIR Skåne. I de treåriga avtalen är det däremot svårare att förutse vad som händer, tillägger Anders Bauer.

  Några viktiga förändringar i kontraktsvillkoren för sockerbetor från 2020

  1 Volymbonus för dem som utökar sin odling med minst 10 procent. Även nyodlare är berättigade till bonusen.

  2 Hektarbaserade kontrakt med full betalning för alla levererade betor.

  3 Ersättningen för sena leveranser i januari ökas med 50 procent.

  4 Betpriset blir mindre årsmånsberoende när renhetsskalan tonas ner.

  5 Ny modell för vinstdelning, utan övre gräns, för dem som väljer variabelt pris.

  Relaterade artiklar

  Till toppen