Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 december 2017

  Nytt år – nya regler att ha koll på

  Vid årsskiftet genomförs en rad regel- och skatteändringar som berör företagare i jordbruks- och skogssektorn. ATL ger dig koll på förändringarna som träder i kraft den 1 januari 2018.

  I höstbudgeten

  Skatten på sparande på investerarsparkonto, ISK, samt på kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multiplicerad med statslåneräntan ökar med en procentenhet mot dagens 0,75 procentenheter. Efter höjningen beräknas den effektiva beskattningen av sparandet på ISK till 23 procent.

  Växa-stöd, utvidgas till att omfatta även enmansföretagare med aktie- och handelsbolag och inte som tidigare endast enskilda näringsidkare. Växa-stödet innebär att företagaren inte betalar sociala avgifter utan enbart ålderspensionsavgift på 10,21 procent på ersättningen till den förste medarbetaren under första året. Anställningen ska vara minst tre månader och avse en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Gäller för lön upp till 25 000 kronor i månaden.

  FOTO: Torbjörn Esping

  Momssatsen på guidning av naturområden utanför tätort sänks från 25 till 6 procent.

  Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kronor. Förhöjt prisbasbelopp är 46 500 kronor.

  Det innebär att direktavdraget för inventarier av mindre värde medges för köp som understiger 22 750 kronor (0,5 x 45 500)

  Företag med kontantförsäljning under 182 000 kronor undantas från kravet på certifierat kassaregister.

  Återbetalningen av elskatten går från kvartalsvis till månadsvis. Bakgrunden är att större elförbrukare som till exempel växthusnäringen kunde få likviditetseffekter.

  Dieselskatten höjs 20 öre. Återbetalningen ligger kvar på 1,70 men i praktiken urholkas återbetalningen med 20 öre även om samma nominella belopp återbetalas.

  FOTO: Ann Lindén

  Djuruppfödning

  Den så kallade pungpengen avskaffas från årsskiftet och det är inte längre möjligt att söka ersättning för kastrering av grisar.

  Kemikalier

  Glyfosat, som ingår i cirka 25 godkända växtskyddsmedel i Sverige, har godkänts av EU för användning i fem år till.

  Det blir förbud mot att använda växtskyddsmedel för mark i träda från den 1 januari till den 15 juli.

  För vallinsådd huvudgröda och fånggröda blir det förbjudet med växtskydd från den 1 september till den 31 oktober.

  FOTO: Per Emgardsson

  För kvävefixerande grödor gäller förbudet mot växtskydd från sådd till skörd eller brytning, dock tidigast den 31 juli.

  Hammarö kommun i Värmland får så kallat skogsundantag. Det innebär att området får undantag från ekologiska fokusarealer för att det består av för mycket skog. De kommuner som tidigare hade skogsundantag har det även fortsättningsvis.

  LÄS OCKSÅ: Nya däckkrav för tunga fordonLÄS OCKSÅ: Byter kemiskt skydd mot biologisktLÄS OCKSÅ: Miljoner till klimatinsatser

  SAM-ansökningen

  SAM-internet öppnar den 8 februari. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 12 april. Jordbruksverket kommer med fullständig information om jordbrukarstöden i slutet av januari 2018.

  Relaterade artiklar

  Till toppen