Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 februari

  Nya regler riskerar drabba lantbrukare

  Från 1 april blir alla leverantörer som gör affärer med offentlig sektor skyldiga att använda e-faktura. För den som fortsätter att skicka pappersfaktura kan det på sikt betyda böter.

  Om drygt två månader träder den nya lagen i kraft som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Samtidigt finns det problem på mottagarsidan då alla kommuner ännu inte har system och rutiner för att hantera e-fakturor.

  Förändringen riskerar drabba lantbrukare som har offentliga verksamheter som kund. Enligt en undersökning som Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, genomfört går omställningen till e-faktura trögt för många småföretagare. I april uppgav 75 procent av företag med färre än 50 anställda, att de hade svårt att leva upp till de nya lagkraven.

   Anderz Peterson, utredare på Myndigheten för digital förvaltning.
  Anderz Peterson, utredare på Myndigheten för digital förvaltning. FOTO: Digg

  Många osäkra på om de ska hinna med omställningen

  När DIGG ställde samma fråga i oktober var förändringarna marginella. Många småföretag hade inte förberett sig utan skickade fortfarande pappersfakturor. Det rådde även stor osäkerhet kring om man kommer att klara omställningen till elektronisk fakturering i tid.

  Det gäller sannolikt också de lantbruksföretag som levererar till exempel kött, mjölk eller grönsaker till skolor och äldreboenden men även entreprenadtjänster som snöröjning eller trädgårdstjänster.

  – Jag kan inte säga hur det ser ut specifikt för lantbruksföretagen men generellt sett så är det inte särskilt stor skillnad mellan olika sektorer, säger Anderz Peterson, utredare på DIGG.

  Pirjo Gustafsson är företagsutvecklare på LRF med fokus på offentlig upphandling. Hon är kritisk till den nya lagen och rädd för att ökade kostnader ska hamna i knät på lantbruksföretagaren.

  – Det är fortfarande ganska mycket som är osäkert när det gäller den nya lagen, inte minst vem som ska stå för kostnaderna för att skaffa tjänsten, säger hon.

  Pirjo Gustafsson pekar också på att det i dagsläget är långt ifrån säkert att alla kommunala bolag ens kommer att klara av att ta emot e-fakturor.

   Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare på LRF.
  Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare på LRF. FOTO: LRF

  Rekommenderar dialog och mjuk övergång

  Bilden bekräftas av Anderz Peterson. Därför uppmanar nu DIGG kommuner, regioner och kommunala bolag att skaffa elektroniska fakturaportaler till 1 april.

  Där ska leverantörer kunna skapa en e-faktura genom att logga in och enkelt fylla i de uppgifter som kunden behöver.

  – Det är inte säkert att alla hinner skaffa portalerna till den 1 april. Vi rekommenderar därför dialog mellan leverantör och kund så att det blir en så mjuk övergång som möjligt. Den som lämnar in pappersfaktura den 2 april kommer inte att bötfällas men visst kan viten bli aktuella om man ser att uppmaningarna inte hörsammas, säger Anderz Peterson.

  Han menar samtidigt att det på sikt blir svårt att låta bli att skaffa sig e-faktura för den som ska delta i offentliga upphandlingar.

  – Det kommer att vara ett formellt krav med e-faktura och det vore en dålig strategi att tappa en framtida affär på faktureringen, säger Anderz Peterson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen