Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 maj

  Nya regler för bredbandsstöd kan öppna för 5G

  Regeringen har beslutat att införa ett nytt bredbandsstöd för landsbygden. De nya bidragsreglerna bäddar för en hård strid mellan den nya 5G-tekniken och fibernäten.

  Som ATL tidigare berättat har regeringen som mål att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 1 Gbit per sekund år 2025. Resterande 2 procent – drygt 100 000 hushåll och arbetsställen – bör enligt regeringens mål ha tillgång till mellan 30 och 100 Mbit/sekund.

  Enligt de beräkningar som gjorts av Post- och telestyrelsen (PTS) saknas dock 22 miljarder kronor för att nå regeringens mål.

  Maximal konkurrens

  PTS har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till nytt stödsystem för bredbandsutbyggnad. Förslaget lämnades över till regeringen i januari och efter att regeringen nu beslutat om den nya förordningen är det i princip klart vilka krav som ska gälla.

  De nya bidragsreglerna tar sikte på att etablera maximal konkurrens mellan olika operatörer och olika nättekniker som klarar kapaciteten 1 Gbit/sekund till abonnenterna. Nu hoppas Telia att lösningen 5G FWA, 5G-nät med Fixed Wireless Access (se faktaruta), ska få statligt stöd och vinna mot fibernäten på landsbygden.

   Staffan Åkesson, Telia
  Staffan Åkesson, Telia FOTO: Telia

  Hur stor är besparingspotentialen med 5G FWA, jämfört med fiber?

  – FWA kan spara 50 till 70 procent jämfört med att bygga ut bredband med fiber, säger Staffan Åkesson, chef för Telias infrastruktur.

  Enligt Telia krävs en mix av tekniker – fiber, 5G och 4G – för att ge alla på landsbygden bredband.

  – I vissa fall kan man bygga med 5G-teknologi, vilket medför hastigheter på 1 Gbit/sekund. I andra fall är 4G ett bra alternativ där kunderna bor glesare, 4G klarar 30 till 100 Mbit/sekund, säger Staffan Åkesson.

  PTS ansvar

  Om Telias lösning med 5G FWA verkligen blir billigare än fibernäten blir det upp till PTS att utvärdera som får ansvar för det nya bredbandsstödet, där det nätalternativ som är billigast också blir det som får statligt stöd.

   Maria Sörman, PTS
  Maria Sörman, PTS FOTO: PTS

  – Min bedömning är att PTS tidigast 2021 kan få in en ansökan för nät som baseras på 5G. Då kan PTS för första gången ta beslut om 5G-nät har rätt att få bidrag enligt de nya stödreglerna, säger Maria Sörman, PTS.

  Enligt Tommy Ljunggren, tidigare bland annat systemutvecklingschef för Telias mobilnät och numera konsult i egna bolaget Ljunggren Consulting Team, finns det en kommersiell efterfrågan som motiverar 5G-utbyggnad i tätorter och för privata 5G-nät hos företag.

  Krävs statligt stöd

  Men för att kunna finansiera 5G-utbyggnad med 1 Gbit/sekund på landsbygden behövs det statligt stöd, menar han.

   Tommy Ljunggren, konsult
  Tommy Ljunggren, konsult FOTO: Privat

  – Det är svårt att få lönsamhet utan bidrag vid utbyggnad på landsbygden, säger Tommy Ljunggren.

  Men att ge statligt stöd till 5G-utbyggnad välkomnas inte av alla.

   Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen
  Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen FOTO: Privat

  – Min bedömning är att Staffan Åkesson överdriver. Telia klarar inte att erbjuda 1 Gbit/sekund till en kostnad som är 50 till 70 procent lägre än en fiberanslutning, säger Jimmy Persson, teknisk expert i Stadsnätsföreningen, som representerar landets lokala Stadsnät.

  – FWA baserat på 5G har inget berättigande när det gäller bidrag för utbyggnad på landsbygden, fortsätter han.

   Cecilia Reje, näringspolitisk expert LRF
  Cecilia Reje, näringspolitisk expert LRF FOTO: LRF

  LRF:s näringspolitiska expert Cecilia Reje kommenterar:

  – Det bästa vore om den enskilda lantbrukaren fick tillgång till både fast anslutning via fiber och en 5G-uppkoppling, eftersom de kompletterar varandra. Vår bild är att det krävs mer statliga medel till bredbandsutbyggnaden i Sverige för att det ska vara möjligt.

  LÄS OCKSÅ:Bredband åt alla – ett tomt löfte för landsbygden”Bristen på bredband dödsstöten för landsbygden”Här är kommunerna med sämst uppkoppling

  5G-standarden

  5G-standarden är en global standard som utvecklas och beslutas av 3GPP, en gemensam organisation för standardisering. Bakom 3GPP står standardiseringsorganisationerna för telekomnät i Japan, USA, Kina, Europa, Indien och Sydkorea. EUs reglering innebär att 5G-standarden gäller även i Sverige.

  Sverige planerar dela ut nationella tillstånd för utbyggnad av 5G-nät hösten 2020. Alla stora svenska mobiloperatörer planerar köpa tillstånd och kan därmed införa FWA, Fixed Wireless Access, i sina nya 5G-nät med start tidigast år 2021.

  5G FWA

  FWA, Fixed Wireless Access, är en lösning som innebär att signalen skickas till abonnenten från en basstation. I basstationen finns riktbara antenner som kan rikta en signal till en enskild byggnad. Hos abonnenten monteras en antenn utomhus och en kabel dras från antennen in i byggnaden.

  Avståndet mellan basstationen och abonnenten kan vara upp till cirka tre kilometer, och för det avståndet ska 5G-nätet och standarden för Fixed Wireless Access klara kapaciteten 1 Gbit/sekund.

  I dag finns cirka 1,5 miljoner abonnenter i Nord- och Latinamerika med 5G FWA i drift. I USA byggs nät på landsbygden med statliga bidrag.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen