Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 december 2016

  Nya regelförändringar ska underlätta viltvården

  Naturvårdsverket föreslår en rad förändringar på jaktområdet. Bland annat vill myndigheten att nybildade viltvårdsområdesföreningar ska anpassa sig efter den befintliga älgförvaltningen.

   Naturvårdsverket vill att nybildade viltvårdsområdesföreningar ska anpassa sig efter den befintliga älgförvaltningen.
  Naturvårdsverket vill att nybildade viltvårdsområdesföreningar ska anpassa sig efter den befintliga älgförvaltningen.

  Genom förslaget ska viltvårdsområdena anpassas till den adaptiva viltförvaltning som råder idag, och då särskilt till den nya älgförvaltningen, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida. Myndigheten ser sammantaget flera fördelar med förslaget, och hänvisar bland annat till att förutsättningarna för en effektiv viltvård ökar samtidigt som risken för oenigheter minskar.

  – Genom att nybildade viltvårdsområdesföreningar anpassar sig till den befintliga älgförvaltingen kan några av de problem som uppstått i mötet mellan den gamla och nya älgförvaltningen minska. I dag finns ett antal viltvårdsområden vars fastigheter tillhör olika älgförvaltningsområden vilket medför problem för framförallt gemensamhetsjakten. Med vårt förslag kan de här problemen undvikas, säger Alf Pettersson, som är chef för sektionen för viltförvaltning på Naturvårdsverket i ett uttalande på myndighetens hemsida.

  Däremot vill Naturvårdsverket undanta vildsvinsjakten från regelförändringen. Syftet med undantaget är att det ska möjliggöra en effektivare viltskadebekämpning om beslutsfattandet inte ligger på områdesnivå.

  Naturvårdsverket har även föreslagit ändringar som syftar till ökad tydlighet och samlad kunskap inom viltvårdsområdena, till exempel förslag på krav att hålla aktuella register och att endast jakträttshavare som deltar i jakten ska kunna påläggas avgift.

  Uppdraget att föreslå regelförändringar kommer från regeringen och redovisades till Näringsdepartementet i slutet av november.

  Relaterade artiklar

  Till toppen