Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 mars

  Nya ogräsmedel sviktar i effekt direkt

  Trots lansering av nya effektiva ogräsmedel för bekämpning av renkavle visar en ny undersökning oroväckande resultat. En tuff resistensgen i den svenska renkavlen gör att effekten sviktar direkt i enstaka fält.

   Renkavle.
  Renkavle. FOTO: Per Widén/Jordbruksverkets Växtskyddscentral

  Förekomsten av gräsogräs i svensk växtodling har ökat markant de senaste åren. Att gräsogräsen utvecklar resistens mot kemisk bekämpning spär på problemen.

  Allra tuffast är situationen när det gäller gräsogräset renkavle, som är ett av de mest skördenedsättande ogräsen och som också har en stor fröproduktion och förökar sig snabbt i ett fält.

  Förra året godkändes den nya aktiva substansen pinoxaden mot renkavle och lanserades i produkterna Axial 50 EC och Avoxa. Välkomna verktyg i kampen mot det växande problemet med resistens i renkavle.

  – Den kommer att förbättra effekten och hjälpa till att rädda skörd i många fält men är inte den slutgiltiga lösningen, säger Frans Johnson, ogräsrådgivare på Jordbruksverket.

   Frans Johnson, ogräsrådgivare på Jordbruksverket.
  Frans Johnson, ogräsrådgivare på Jordbruksverket. FOTO: Privat

  Växande problematik

  Årets resultat i den officiella resistensundersökningen av renkavle ger illavarslande tecken för hur renkavleproblematiken i svensk växtodling kan utvecklas framöver, men är också i linje med resultat från liknande undersökningar under de senaste fem åren.

  Prover från ett av de fält som provtagits visar redan resistens mot den nya aktiva substansen. Proverna togs i somras, alltså samma säsong som de nya medlen lanserades.

  – I flera av proverna såg vi också sviktande effekt vid de lägre doserna, säger Frans Johnson.

  Prover är hämtade från 15 fält i Skåne som efter vårens kemiska behandling mot renkavle upplevde sviktande effekter i hela eller delar av fältet. Proverna är därmed inte representativa för alla fält i landet med renkavle.

  Svaret på frågan varför resistensutvecklingen gått snabbt fanns i en annan del av undersökningen. För första gången har resistensgener i renkavleproverna analyserats i Syngentas laboratorium i Storbritannien. Resultaten visade att en specifik mutation var överrepresenterad i de svenska renkavleproverna. Problemet med den här mutationen är att den kan ge korsresistens som går över flera verksamma substanser.

  Sprids sannolikt

  Den snabba resistensutveckIingen är förväntad om man tittar på hur det sett ut i andra länder, enligt Frans Johnson. Eftersom spridningen av renkavle främst sker inom landet, exempelvis via maskiner som flyttas mellan gårdar, är det sannolikt att det blir den här resistensgenen som också i stor utsträckning sprids mellan fält i Sverige, påpekar han.

  Det innebär också att effekterna på några års sikt kan börja svikta i fler områden även för de nya medlen.

  – Det är absolut bra att vi har fått en ny substans, men det löser inte problemet, säger Frans Johnson.

  Att variera mellan växtskyddsmedel med olika verkningsmekanismer motverkar resistensutveckling. Andra viktiga förebyggande åtgärder är exempelvis senarelagd höstsådd, falska såbäddar och en varierad växtföljd.

  – Det finns enstaka gårdar med mycket bekymmer med renkavle på flera platser i landet, men bara i Skåne har vi ännu konstaterade fall av resistent renkavle, säger Frans Johnson.

  Fakta: Resistensundersökningen

  De senaste åren har det gjorts resistensundersökningar av renkavle i södra Sverige. Under 2020 plockades renkavleprover ut från 15 fält i Skåne där den kemiska bekämpningen mot gräsogräset inte varit effektiv.

  Det finns två olika produktgrupper som är effektiva för att bekämpa renkavle. Den ena gruppen är ALS-hämmare, där växtskyddsmedlet Atlantis OD är den dominerande produkten. Fem av proverna visade resistens mot Atlantis OD.

  Den andra produktgruppen är ACCase-hämmare som Event Super, Focus Ultra och Agil. Tio av proverna visade resistens mot Event Super vilket är i nivå med de senaste fem åren. Sex av proverna visade resistens mot Focus Ultra och två av proverna visade resistens mot Agil.

  Den nya aktiva substansen pinoxaden, som lanserades 2020 i produkterna Axial 50EC och Avoxa, är också en ACCase-hämmare men med en lite annan verkningsmekanism. Ett av de 15 renkavleproverna visade resistens mot pinoxaden 2020.

  Under 2020 gjordes för första gången också en gensekvensering av mutationer som är viktiga för resistensen i proverna i Syngentas laboratorium i Storbritannien. I åtta av de 15 provtagna fälten i Skåne fanns mutationen 1781. Denna mutation ger korsresistens som går över flera verksamma substanser inom gruppen för ACC-hämmare. Bara i ett fält fanns andra mutationer än 1781.

  Resistensundersökningen görs i samarbete mellan Jordbruksverket och flera stora växtskyddsföretag på den svenska marknaden.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen