Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 maj 1999

  Nya miljömål

  Regeringen vill rensa upp i miljöträsket. Femton nya kvalitetsmål ska ta ett nytt grepp om det svenska miljöarbetet som hittills spretat åt alla håll och kanter.
  För ett år sedan kom propositionen Svenska Miljömål, nyligen godkändes den av riksdagen. I femton punkter spaltas målen för natur och miljö upp. Än så länge med ganska luddiga formuleringar som Ingen övergödning, Giftfri miljö eller Myllrande våtmarker. Efter hand ska de femton kvalitetsmålen fyllas av delmål som beskriver vad man vill uppnå inom området.

  Hållbar utveckling
  Det övergripande syftet är att strukturera behoven för en hållbar ekologisk utveckling. Miljökvalitetsmålen ska även vara vägledande när den nya samlade miljölagstiftningen används, den så kallade Miljöbalken. I oktober redovisar myndigheter som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen sina förslag till delmål.

  Fler regler för gödsling
  ­ En följd av de nya miljömålen kommer troligen att bli större press på växtnäringsområdet. Det kan bli ytterligare regler och föreskrifter om när och hur man ska gödsla, tror Alarik Sandrup på LRF:s miljöenhet.
  Paralleller finns till den på senare tid åtstramade danska miljöpolitiken. På Jordbruksverket pågår till exempel en utredning om gårdsvisa växtnäringsbalanser, liknande de som är obligatoriska i Danmark. Där tillåts bara 90 procent av kvävenormgivan för området, överskjutande del bestraffas.

  (ATL)

  Relaterade artiklar

  Till toppen