Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 augusti

  Nya idéer för bete ett sätt att ersätta sojan

  Sjöbo.

  Ettåriga betesgrödor ska få korna i ekologisk mjölk­produktion att äta mer på betet och därmed minska ­behovet av inköpt protein i kraftfodret.

  – Sojan kan ersättas och betesdriften är en del av det, säger husdjursrådgivaren Niels Andresen.

   Tommy Andersson på Hörrs Byagård kollar återväxten i den ettåriga betesvallen tillsammans med agronomstudenten Ronja Lindell och Niels Andresen på HIR Skåne. Här växer det råg och italienskt rajgräs.
  Tommy Andersson på Hörrs Byagård kollar återväxten i den ettåriga betesvallen tillsammans med agronomstudenten Ronja Lindell och Niels Andresen på HIR Skåne. Här växer det råg och italienskt rajgräs. FOTO: Marcus Frennemark

  I ett skånskt försöksprojekt testar tre ekologiska mjölkgårdar nya artblandningar för att ge korna bättre och jämnare tillgång på bete under hela säsongen.

  – Idén är att etablera betet samma år som det ska betas, säger Niels Andresen på HIR Skåne.

  Bakgrunden är kravet på att mjölkkor på ekogårdar under betessäsong ska hämta minst hälften av sitt grovfodersbehov från bete. Ett villkor som inte alltid är så lätt att uppfylla om besättningen är stor och tillgång på mark nära kostallet är begränsad.

  Betestillväxten brukar vara bra på försommaren. Senare under sommaren, ofta i kombination med torka, avstannar tillväxten och det kan bli svårt för korna att plocka i sig tillräckligt med bete utomhus.

  Den betessvackan under högsommaren ska de ettåriga betesgrödorna överbrygga.

   Kor som betar i grödblandningen med vicker, ärt, korn och italienskt rajgräs.
  Kor som betar i grödblandningen med vicker, ärt, korn och italienskt rajgräs. FOTO: Ronja Lindell

  Försöksgård med 200 kor

  En av försöksgårdarna är Hörrs Byagård, nära Sjöbo, där Tommy Andersson driver ekologisk mjölkproduktion med 200 kor som robotmjölkas.

  I våras plöjde han upp två permanenta betesvallar nära gården. På det ena fältet sådde han höstråg i kombination med italienskt rajgräs, på det andra en blandning med ärt, korn, vicker och italienskt rajgräs.

  När ATL besöker gården veckan efter midsommar har korna fått beta av rågfältet en första gång. Rågen har grönskat med nya blad och rajgräsets tillväxt har precis börjat. Kommer det regn regelbundet ska här vara möjligt att beta med en veckas mellanrum.

  Niels Andresen ligger bakom artblandningarna men inspirationen kommer från Danmark.

  – Höstrågsådd på våren går inte i ax eftersom den inte utsätts för frost. Rågen är underskattad, den tål att betas hårt. Sedan är tanken att rajgräset ska fylla ut när rågen sviktar.

  Bra mot ogräs

  Men Niels Andresen ser flera poänger med att bryta de gamla betesvallarna. Ogräsbekämpning är en, skräppan kan vara ett bekymmer i ekologisk betesvall men har man tillgång till ett fullgott ettårigt betesalternativ kan fältet plöjas två eller fler år vilket gör tillvaron tuffare för skräppan.

  Näringstillgången är en annan aspekt. Betesvallarna närmast kostallet innehåller ofta gott om kväve. Italienskt rajgräs är den gräsart som bäst fångar kvävet och blir därmed en form av mellangröda samtidigt som den ger mjölkproduktion.

  – Det kan också vara bra att ha klöverfritt ett år så att jorden inte blir klövertrött, säger Niels.

  Korna uppskattade de nya betesalternativen konstaterar Tommy Andersson efter den första avbetningen i juni.

  – Vi såg att de avkastade något mer än förväntat när de hade betat i rågen, säger Tommy.

   En kontrollruta i betesgrödan med råg och italienskt rajgräs.
  En kontrollruta i betesgrödan med råg och italienskt rajgräs. FOTO: Marcus Frennemark

  Och att fräscht bete är ett starkt fodermedel till högmjölkare framgår också av analyser av betet som visar 220 gram råprotein per kilo torrsubstans samt ett energivärde på 12,4 megajoule.

  På fältet med blandningen ärt, korn, vicker och italienskt rajgräs är beståndet frodigt och står på tur att betas.

  – Detta är en bladrik gröda som jag tror är tilltalande för koögat, säger Niels Andresen.

  När Tommy Andersson öppnar fältet för korna ska här stripbetas, de får beta av det i fyradygnsetapper.

   Betesblandning med vicker, ärt, korn och italienskt rajgräs.
  Betesblandning med vicker, ärt, korn och italienskt rajgräs. FOTO: Marcus Frennemark

  Gammal diskussion

  Proteinförsörjningen till ekologiska mjölkkor diskuteras ofta, i sommar på grund av svårigheterna att säkra leveranser av ekologisk soja från Kina till Sverige. Niels Andresen tycker att användningen av soja är ett bekvämt alternativ, som det går att klara sig utan.

  – Vi har diskuterat proteinförsörjningen i 20 år men är fortfarande beroende av sojan. Den går att ersätta. Korna ska ha så mycket grovfoder som möjligt, det går utmärkt att producera mjölk på vallfoder och spannmål, säger Niels Andresen.

   Agronomstudenten Ronja Lindell ska göra sitt examensarbete om det skånska betesförsöket. Här tittar hon och Niels Andresen på hur grödblandningen med vicker, ärt, korn och italienskt rajgräs utvecklats.
  Agronomstudenten Ronja Lindell ska göra sitt examensarbete om det skånska betesförsöket. Här tittar hon och Niels Andresen på hur grödblandningen med vicker, ärt, korn och italienskt rajgräs utvecklats. FOTO: Marcus Frennemark

  Projekt: Högt betesintag på begränsad areal

  Projektet bedrivs av HIR Skåne och har stöd inom ramen för livsmedelsstrategins pengar för ekologisk produktion.

  På tre ekogårdar som alla har mer än 200 mjölkkor testas nya betesgrödor med hypotesen att betesintaget ska öka när korna får alternativ till traditionella åkermarksbeten.

  Mängden gröda och näringsvärde kommer att mätas. Kornas intag ska bedömas och deras beteende på betet observeras. Projektet kommer att ligga till grund för ett examensarbete på agronomutbildningen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen