Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 juni

  Nya Djurskyddslagen klubbad

  Förändringar i bland annat reglerna kring djurförbud träder i kraft den 1 april nästa år.

  FOTO: Ann Lind n

  Riksdagen röstade i går, torsdag, igenom förslaget om en ny djurskyddslag. Det innebär bland annat att regelverket kring djurförbud mildras något och ett kompetenskrav för alla som har hand om djur.

  Den nya lagen förtydligar också att djur ska få utföra beteenden de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. I samma paket ingår att offentlighets- och sekretesslagen ändras så att personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst får bryta sekretessen om de upptäcker allvarliga djurskyddsproblem.

  Uppmaning om ytterligare förändringar

  De regler länsstyrelserna har att följa för djurförbud i dag säger att det inte ska fattas beslut om djurförbud om det är “uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.” I den nya lagen ändras det till det mildare att det inte ska ske om det är “sannolikt att den omständighet som annars ska leda till djurförbud inte kommer att upprepas.”

  Det blir också möjligt att begränsa djurförbud till vissa djurslag, eller ett visst antal djur, eller till att själv hålla djur. I det sistnämnda fallet skulle en person med djurförbud då fortfarande kunna jobba med djur som anställd.

  En majoritet i riksdagen vill dessutom att beslut om djurförbud ska tas av domstol, inte av länsstyrelsen som i dag. Det ingick inte i regeringens proposition och riksdagen antog därför ett tillkännagivande om att beslutsprocessen för djurförbud bör ses över. Tillkännagivanden är inte bindande för regeringen.

  LÄS OCKSÅ: Lagförslag avvisar mycket från utredningenLÄS OCKSÅ: Majoritet i riksdagen för utredning av domstolsbeslut om djurförbud

  Till toppen