Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 september

  Ny teknik ska spåra livsmedlens ursprung

  Att konsumenterna ska kunna lita på ett livsmedels ursprungsmärkning är viktigt. Ny teknik för att testa ursprunget har hittills visat lovande preliminära resultat.

  Hej, våra gröna näringar är hårt konkurrensutsatta i en globaliserad värld och lönsamheten är en ständig knäckfråga. På detta ser jag rapporter om fusk i ursprungsmärkning av mat i våra vanliga butiker – finns det något sätt att testa livsmedel så att inte också detta spär på en redan pressad produktion?

  Maria

  Hej Maria!

  Du ställer en mycket viktig fråga som är viktig för alla producenter, men också i slutändan även för konsumenterna. Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat ett forskningsprojekt om just fusk i ursprungsmärkningarna, ”Ursprungs- och artbestämning av kött – en ny snabbmetod för att upptäcka matfusk”, och vi frågade Carl Brunius, som varit med i projektet, om han kunde svara på din fråga.

  Han svarade såhär:

  ”Det finns mervärden i den svenska produktionen som vi som samhälle tycker är viktiga att värna och som konsumenter måste kunna lita på. Livsmedelsstrategin lyfter tilltron till svensk livsmedelsproduktion som en nyckelparameter för framgång. Men skandaler med märkningsfusk riskerar att nagga konsumenternas tilltro i kanten. Att utöver märkning kunna testa ursprung, det vill säga gällande djurslag eller ursprungsland, ser många som en viktig väg framåt.

  För att inte lägga krokben för produktionen är det viktigt med ett test där både hög tillförlitlighet och möjligheten att kunna kvantifiera mängden av inblandning både i köttråvara och till exempel färdigrätter, kan kombineras både med hög provgenomströmning och låg kostnad. I dagsläget finns det inga test som kan möta alla krav.

  Vi driver just nu ett forskningsprojekt där vi i samarbete mellan universitet och sektorn undersöker en ny teknik kallad REIMS (Rapid Evaporative Ionisation Mass Spectrometery) och dess potential för att undersöka skillnader i djurslag, olika styckdetaljer och geografiskt ursprung i stor skala. REIMS-tekniken använder sig av en särskild sorts värmekniv som förångar de biologiska proverna man skär i. Ångorna som alstras analyseras av en masspektrometer som något förenklat kan sägas ge ett kemiskt fingeravtryck av fettprofilen det analyserade provet. Till den här datan kopplar man sedan olika beräkningsalgoritmer (maskininlärning) som i realtid ger svar på vad det analyserade provet innehöll genom att analysera det kemiska fingeravtrycket.

  REIMS-tekniken har ursprungligen utvecklats för att analysera cancervävnad och i realtid vid operationsbordet kunna skilja frisk från sjuk vävnad. Men potentialen för REIMS inom livsmedelskvalitetsanalys har inte utvärderats. Våra preliminära data tyder på att det är en mycket lovande teknik för att skilja mellan kött av samma typ från olika länder.

  Vi har även kunnat se intressanta samband med andra kvalitetsparametrar, till exempel styckdetaljer och djurslag på nöt, samt klassning. Vi ser att den här tekniken har många potentiella livsmedelsapplikationer av stort intresse för branschen. Under hösten 2020 kommer vi att skala upp våra försök för att bättre kunna svara på om det här är en relevant teknik för både storskalig art och ursprungsbestämning samt andra livsmedelsapplikationer.”

  Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

  Ställ din fråga till våra experter!

  ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

  Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

  Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

  Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen