Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 maj 2017

  Ny strid om ekologisk växthusodling

  Trycket är hårt för krav på att ekologiska växthusodlare måste använda övervägande egen jord. Sverige tillhör en protesterande minoritet.

   Sverige tillhör en protesterande minoritet när ny EU-lagstiftning för ekoodling i växthus diskuteras.
  Bild 1/2 Sverige tillhör en protesterande minoritet när ny EU-lagstiftning för ekoodling i växthus diskuteras.
   EU-parlamentarikern Fredrick Federley, C, var kritisk när frågan diskuterades senast i utskottet.
  Bild 2/2 EU-parlamentarikern Fredrick Federley, C, var kritisk när frågan diskuterades senast i utskottet.

  Nordiska växthusodlare har blivit en knäckfråga i förhandlingarna om ny EU-lagstiftning för ekologisk produktion. Nu kräver EU-parlamentet att minst 80 procent av jorden i odlingsbäddarna måste komma från den egna gården, eller närmaste ekologiska grannar, för att gå med på att tillåta ekologisk växthusodling i norra Europa överhuvudtaget.

  – Det är fullständigt orealistiskt, säger Marianne Schönning på Ekologiska lantbrukarna.

  Det anser även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, S, och hans kollegor i Finland och Danmark. I ett gemensamt brev till jordbrukskommissionär Phil Hogan skriver de att ett sådant krav antingen skulle minimera den ekologiska grönsaksproduktionen drastiskt eller helt slå ut den. I stället föreslår ministrarna en variant som i praktiken innebär att ekologiska växthusodlare i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen kan fortsätta ungefär som i dag. I övriga EU skulle ekologisk växthusodling inte tillåtas.

  PREMIUM Goda förutsättningar för växthusodling

  Sverige i minoritet

  Men Sverige tillhör en minoritet bland medlemsländerna. EU-kommissionen har svängt från att i sitt ursprungliga förslag inte haft några ändringar av reglerna för växthusodling till att stötta idén att markkontakt är en grundläggande princip i ekologisk odling och att odling i krukor och avgränsade bäddar därför måste vara undantag med särskilda regler. Den linjen drivs mycket hårt av tyske miljöpartisten Martin Häusling som leder EU-parlamentets förhandlingsdelegation för den nya ekoförordningen.

  Fredrick Federley, C, EU-parlamentariker med ersättarplats i parlamentets jordbruksutskott, var mycket kritisk när frågan var uppe vid utskottets senaste möte.

  – Det är magi och hokus pokus och det skapar inte en starkare marknad för ekologiska produkter, vilket konsumenterna efterfrågar och är villiga att betala för.

  Arktisk zon

  Martin Häusling svarade med att ifrågasätta om hela Sverige och Danmark kvalificerar sig för att ges undantag från grundregeln att ekologisk odling utan direkt markkontakt inte är tillåtet. Logiken är att det bara ska gälla i regioner där säsongen annars blir orättvist kort i förhållande till andra delar av EU.

  – Jag skulle inte säga att Sydsverige och delar av Danmark är en arktisk zon, så varför skulle de ha ett undantag?

  Det sista planerade förhandlingstillfället hålls den 31 maj. Innan dess ska medlemsländerna ha enats om en ny förhandlingsposition, där inställningen till växthusproduktion ingår.

  Några tvisteämnen i ekoförordningen

  Under vilka villkor ska det vara tillåtet med ekologisk odling utan markkontakt?

  Vad ska konsekvenserna bli för ekobonden om det hittas otillåtna ämnen i ekologiska produkter?

  Hur ska ekologiskt utsäde regleras?

  Relaterade artiklar

  Till toppen