Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 augusti

  Ny skörd och starkare krona pressar betalningen

  Ny skörd och en starkare krona pressar tillbaka spannmålspriserna från vårens höga nivåer. Men det finns också positiva tecken i marknaden.

  FOTO: ATL

  Spannmålsskörden i Sverige har gått i en rasande fart och mycket spannmål har kunnat tröskas under utmärkta förhållanden med låga vattenhalter. Förra veckan släppte Jordbruksverket sin första prognos för skörden 2020. Den totala spannmålsskörden väntas bli strax över 5,92 miljoner ton. Det slår inte fjolårets rekord men ligger bara fyra procent under 2019. Visserligen är det bara en prognos men det stämmer väl överens med det som hörts ute i marknaden även om det som alltid finns lokala variationer.

  Tuff säsong för franska odlare

  Börspriserna på vete har rört sig ryckigt under sommaren när utsikterna för skörden i viktiga produktionsområden förbättrats eller försämrats. Vad torkan i EU ställt till med är ett sådant orosmoment. Det är framför allt franska odlare som drabbats av en besvärlig höstsådd 2019 och sedan torka under säsongen som sänkt skördeutfallet. Även i Storbritannien har torka kraftigt reducerat skördarna. Vad detta kommer innebära för möjligheter för svensk spannmålsexport under säsongen blir intressant att följa. I exportjätten Ryssland sänktes först veteskörden under sommaren för att sedan justeras upp igen tack vare förbättrade utsikter. Marknaden följer nu noga hur den senaste tidens torrare väder och förödande stormar i delstaten Iowa har påverkat tidigare utsikter om massiva majsskördar i USA, något som också påverkar vetepriserna. Vad man ska ha i åtanke är att redan rekordhöga lager av vete globalt väntas byggas på ytterligare vilket minskar möjligheterna till stora prisuppgångar på marknaden.

  Stabilt för raps

  Börspriserna på raps har hållit sig på en relativt hög och stabil nivå under sommaren. Det blir ett fortsatt underskott på rapsfrö i EU vilket stödjer priserna här. Även rapsfröskörden i Ukraina sänktes nyligen. Men när det gäller oljeväxtpriset påverkar också bland annat sojabönsskörden i USA och senare Sydamerikas sojaskörd prisutvecklingen.

  Coronapandemin har skapat en ny osäkerhetsfaktor när det gäller efterfrågan på marknaden. Maltkornsmarknaden har exempelvis påverkats mycket av minskad ölkonsumtion till följd av coronautbrottet och läget är fortsatt pressat. Men tittar man på Jordbruksverkets officiella svenska odlarpriser får man, med undantag för torkan 2018, gå tillbaka sju år för att hitta lika höga höstvetepriser som betalades under våren 2020. Också på raps har de officiella odlarpriserna legat på en hög nivå i förhållande till de senaste åren. Sedan är det naturligtvis inte alla som har möjlighet att ta del av högre priser på eftersäsong.

  Spår starkare krona

  Under inledningen av coronakrisen tappade kronan mycket i värde och noterades under mars månad till runt 11 kronor per euro. Detta har gett stöd till högre oljeväxt- och spannmålspriser. Sedan dess har kronan stärkts och har den senaste tiden pendlat runt 10,30 kronor per euro. Swedbanks bedömning är att kronan stärks ytterligare från dagens nivåer i takt med den ekonomiska återhämtningen i Sverige och globalt. Å andra sidan är det bara en prognos och utvecklingen under våren har varit en tuff påminnelse om att helt oväntade saker kan inträffa. Men även om betalningen för skörd 2020 inte får samma hjälp av en svag krona är det glädjande att det ser ut att bli en ny god skörd som förhoppningsvis, likt 2019, kan vara med och bidra till den återhämtning som fortfarande behövs efter torkan 2018.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen