Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juni 2019

  Grönare ögon kan se Cap i nytt ljus

  KOMMENTAR | Ny maktbalans i EU-parlamentet kan rucka på status quo-dominansen i jordbruksutskottet.

  Efter EU-valet vilar inte längre EU-parlamentet stadigt på att den konservativa partigruppen och den socialdemokratiska har en gemensam majoritet. Balanspunkten har förskjutits av de två största gruppernas tillbakagång och framgångarna för liberala och gröna partier.

  Vid det nya parlamentets första session i början av juli beslutas vem som ska sitta i vilket utskott, efter förhandlingar mellan och inom partigrupperna. De tre svenska toppkandidater som i ATL:s kartläggning uttryckte intresse för jordbruksutskottet kom alla in i parlamentet.

  Jordbruksutskottet är av tradition traditionellt. Det vill säga det har historiskt försvarat en jordbrukspolitik som gynnar konventionella bondeintressen och lägger stort fokus på jordbruksstödens ekonomiska betydelse för lantbruket. Nu kan den förskjutna maktbalansen även skifta jordbruksutskottets fokus.

  Det fragmenterade EU-valresultatet var inte entydigt vad det gällde mycket, men de flesta betraktare verkar ense om att många väljare vill se politiker som tar klimatkrisen på större allvar. Med fler och tyngre vägande gröna och liberala röster i utskottet är status quo inte garanterat. De grupperna har också stärkts i talmanskonferensen, där partigruppernas ordföranden planerar parlamentets lagstiftningsarbete.

  För arbetet med reformen av jordbrukspolitiken är talmanskonferensen extra viktig i år. EU-parlamentet hann inte rösta om reformpaketet före valet. Det är nu upp till talmanskonferensen att avgöra om de ska skicka de förslag som beretts av det gamla jordbruksutskottet direkt till plenum, eller om de ska skickas tillbaka till utskottet för att bearbetas en gång till med nya, potentiellt grönare, ögon.

  Relaterade artiklar

  Till toppen