Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 oktober 2019

  Ny lag ska stärka lantbrukares rättigheter

  Sena betalningar och ändringar i beställningar plågar många bönder. Men nu kan det bli slut med det. En rad nya åtgärder föreslås när ett nytt EU-direktiv nu ska genomföras i Sverige.

   Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har tagit emot en utredning som ska stärka mindre företags ställning i jordbruks- och livsmedelskedjan.
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har tagit emot en utredning som ska stärka mindre företags ställning i jordbruks- och livsmedelskedjan. FOTO: Stefan Lindblom

  Nu ska det bli mer ordning och reda i jordbruks- och livsmedelsbranschen.

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har tagit emot en utredning som ska stärka mindre företags ställning i jordbruks- och livsmedelskedjan.

  Förslagen i utredningen ska leda till minskad risk ”för svagare aktörer att drabbas av otillbörliga metoder”. Och lantbrukare ska särskilt gynnas.

  Ett konkret förslag är en så kallad 30/30-regel. Den innebär att om man som inköpare vill avbeställa en produktleverans från till exempel en lantbrukare så måste man göra det senast 30 dagar i förväg. Om man istället har tagit emot en leverans så måste betalning av den ske inom 30 dagar.

  ”Förslaget förväntas minska riskerna och förbättra likviditeten för i första hand lantbrukare men även inom livsmedelsindustrin. Det förväntas i sin tur bidra till målen i nationella livsmedelsstrategin”, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

  – Sveriges företagare är en grundpelare för jobb, tillväxt och välfärd och en ökad konkurrenskraft i den svenska livsmedelskedjan är en förutsättning för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet.

  LRF välkomnar förslagen

  Utredningsförslagen har tagits fram mot bakgrund av de nya regler om så kallad otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan som diskuterats inom EU de senaste tio åren. Ett nytt direktiv klubbades i april i år och det ska nu genomföras i alla medlemsländer. Syftet är just att stärka svagare aktörer i livsmedelskedjan.

  Kraven i den svenska utredningen går dock länge än vad själva EU-direktivet kräver.

  LRF och Livsmedelsföretagen välkomnar förslagen i den svenska utredningen.

  ”Våra medlemmar vittnar på olika sätt om att otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan förekommer och även har ökat de senaste åren”, skriver LRFs VD Anna Karin Hatt och Livsmedelsföretagens VD Björn Hellman i en gemensam kommentar i ett pressmeddelande.

  De lyfter fram att deras medlemmar vittnar om till exempel sena betalningar och beställningsändringar och ”annan systematisk övervältring av risk och kostnader” som leverantörerna inte rimligen kan stå för.

  De uppskattar också att utredningen även kopplar förslagen till den nationella livsmedelsstrategin som syftar till att öka den svenska matproduktionen.

  De betonar att det även är viktigt att den myndighet som får ansvar för att se till att reglerna följs får tillräckligt med pengar för att kunna göra det vid sidan av sin vanliga verksamhet.

  ”För att denna lagstiftning ska bli effektiv är det även viktigt att påföljderna är tillräckligt kännbara för att verka avskräckande”, skriver man.

  Relaterade artiklar

  Till toppen