Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 april 2018

  Ny lag ska snabba på byggloven

  Om kommunen inte klarar av att avgöra bygglov inom rimlig tid ska avgiften sänkas för beställaren, enligt en proposition från regeringen till riksdagen.

   Bostadsminister Peter Eriksson (MP) lägger ett förslag för att få ner handläggningstiderna för byggnadsärenden.
  Bostadsminister Peter Eriksson (MP) lägger ett förslag för att få ner handläggningstiderna för byggnadsärenden. FOTO: Holger Ellgaard

  Bostadsminister Peter Eriksson (MP) lägger nu ett skarpt förslag för att få ner handläggningstiderna för byggnadsärenden. Det riktar in sig på den kommunala tillståndsgivningen där tidsutdräkterna inte sällan är oacceptabla.

  Enligt Näringsdepartementet klarar en femtedel av kommunerna inte av att hålla handläggningstiderna för bygglov. Var sjätte kommun klarar inte tiden för handläggningsärenden.

  Reduceras med en femtedel

  Därför föreslår regeringen att beställarens avgift reduceras med en femtedel för varje försenad vecka. Detta ska gälla för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan och kräver ändringar i plan- och bygglagen.

  – Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson till ATL.

  Förslaget kan sägas lösa halva problemet. Den andra halvan, att det tar lång tid för statliga Lantmäteriets att handlägga fastighetsbildning, angrips genom att Lantmäteriet har fått en fastare kontroll från departementet. Målet är att Lantmäteriets ärenden ska handläggas på 40 veckor eller mindre.

  Långa handläggningstider

  Samtidigt visar en utredning från i höstas som gjordes av Statskontoret att snittiderna nu är 27 veckor för enklare ärenden och 169 veckor för svårare. Målet 40 veckor i snitt beräknar man nås till slutet av 2019.

  Alla ärenden ska behandlas lika men i realiteten hamnar landsbygdens ärenden i botten av högen eftersom behovet i städerna prioriteras. Enligt Lantmäteriet har den avmattning i byggandet som rapporterats i media ännu inte gett något avtryck i en mindre arbetsbörda på Lantmäteriet.

  Om riksdagen godkänner regeringens förslag kan lagen börja gälla den 1 januari 2019.

  LÄS OCKSÅ: Sjukskriven förman blev prisad rådgivare…LÄS OCKSÅ: Rådgivarna lantbrukarna prisarLÄS OCKSÅ: Vanligaste missarna när du köper gård

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen