Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 december 2018

  Nya faktasajter om kalvar och juverhälsa

  Snart öppnar en ny hemsida helt inriktad på kalvhälsa. Innehållet är öppet för alla och faktagranskat av veterinärer och agronomer. Senare i vår öppnar en liknande sajt om juverhälsa.

   På Kalvportalen handlar innehållet om kalvens hälsa och skötsel. ”Vi hoppas kunna vara med och ta död på en del myter. Målet är att det ska vara lätt att hitta och leta efter information. Fler ska få upp ögonen för att det ska finnas mer vetenskap om kalvar”, säger veterinären Åsa Lundberg på Växa som varit med och tagit fram sajten.
  På Kalvportalen handlar innehållet om kalvens hälsa och skötsel. ”Vi hoppas kunna vara med och ta död på en del myter. Målet är att det ska vara lätt att hitta och leta efter information. Fler ska få upp ögonen för att det ska finnas mer vetenskap om kalvar”, säger veterinären Åsa Lundberg på Växa som varit med och tagit fram sajten. FOTO: Cecilia Persson

  Kalvhälsoportalen lanseras i början 2019 och syftet är nå ut med mer aktuell forskning till näringen.

  – Vi upplever att det är ett glapp mellan vad man vet om kalvar rent vetenskapligt och vad man gör ute på gårdar. Det händer mycket på området och det är inte säkert att alla som jobbar med kalvar eller som är rådgivare hinner få uppdaterad information, säger Åsa Lundberg, veterinär på Växa som varit med och utvecklat sajten Kalvportalen.

  Sajt bara om kalvar

  Kalvportalen görs av Växa i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Gård – och Djurhälsan. Fokus ligger på den friska kalven och hur den sköts på bästa sätt. Materialet är interaktivt och ska vara tydligt med klickbara bilder, informationsfilmer och texter som finns i mer kortfattade och fördjupade versioner. Hemsidan ska hela tiden uppdateras med nya forskningsrön.

  Det är både mjölkkalvar och köttkalvar som hemsidan handlar om och målgruppen är bred: lantbrukare, studenter, veterinärer och husdjursrådgivare ska ha stor nytta av den.

  – Det är en heltäckande hemsida om kalvar. Om anatomi, beteenden, djurhälsa och om olika inhysningssystem, säger Ylva Persson, veterinär vid SVA som också varit med och utvecklat sajten.

  Föråldrad litteratur

  Senare i vår lanseras en liknande hemsida inriktad på juverhälsa hos mjölkkor. Hemsidan med namnet Juverportalen har tagits fram av SVA med stöd av Växa och innehåller tydlig information om juvrets funktion och olika juversjukdomar, med tonvikt på juverinflammation. Trots att juverinflammation är ett stort problem i mjölkproduktionen är det ont om facklitteratur på svenska. Den senaste kurslitteraturboken som handlar om sjukdomen under nordiska förhållanden är över tjugo år gammal och det är bland annat veterinärstudenter som vill ha mer litteratur på svenska.

  – Det finns nyare internationell litteratur, men det finns flera viktiga faktorer som skiljer sig från våra svenska förhållanden. Så där finns ett behov och då ska den här webbplatsen kunna vara till hjälp, säger Karin Persson Waller, veterinär vid SVA som varit med och utvecklat sajten.

  Dessutom ges konkreta tips och råd för att hålla juverhälsan så bra som möjligt i mjölkkobesättningen. Innehållet baseras även här på de senaste forskningsrönen och riktar sig till samma målgrupp som kalvhälsoportalen.

  Båda sajterna är gratissajter och har utvecklats tack vare EU-medel utbetalade av Jordbruksverket.

   Kalvportalen handlar om både mjölk- och köttkalvar.
  Kalvportalen handlar om både mjölk- och köttkalvar. FOTO: Marion Palm

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen