Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 september 2016

  Ny djurskyddslag skjuts upp igen

  Propositionen som var planerad för september 2016 blir aktuell först nästa år.

  FOTO: Magnus Berg

  Tidigare än 2017 kommer det inget förslag från regeringen om en ny djurskyddslag. Ambitionerna om att en proposition skulle vara klar att lämna över till riksdagen denna månad har övergivits.

  Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), nämner mängden av remissvar på den ursprungliga utredningen, och arbetet med två ytterligare analyser som den rödgröna regeringen tagit fram, som bidragande orsaker till att propositionen än en gång skjutits på framtiden.

  Tidigast 2017

  De nya analyser som krävts gäller kontrollmyndigheternas rätt till tillträde till enskilda bostäder, och frågan om sekretessbrytning när personal inom sjukvård eller socialtjänst får reda på att djur far illa.

  – Vi håller nu på att bereda allt detta i regeringskansliet, och det är ett omfattande arbete, säger Elisabeth Backteman som inte vill gå närmare in på när under 2017 en proposition kan vara klar.

  Det råder bred enighet i riksdagen om att den gällande djurskyddslagen behöver uppdateras. Men varken den sittande eller föregående ministär har lyckats ta fram en proposition som gör det. I november är det fem år sedan den stora utredningen om en ny djurskyddslag lämnades över till beställaren, Alliansregeringen. Sedan dess har två regeringar upprepade gånger aviserat, och sedan skjutit upp, planer på ett skarpt lagförslag.

  Flexiblare regelverk

  Vilka av utredningens förslag som kommer att ingå i den kommande propositionen har regeringsföreträdare inte velat säga.

  Utredare Eva Eriksson föreslog bland annat att detaljregleringen skulle lyftas ut ur lagen och in i föreskrifter och allmänna råd. Det skulle ge ett flexiblare regelverk, men också ett som styrs mer av Jordbruksverkets tjänstemän än av politiker.

  Utredningen föreslog bland annat också en ny brottsrubricering, ”Grovt brott mot djurskyddslagen”, större ekonomiskt ansvar för djurägaren när djur omhändertas och krav på utbildning för alla djurägare med yrkesmässig eller större djurhållning.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen