Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 december 2018

  Ny dammdom blir prejudicerande

  Mark- och miljööverdomstolen slår fast att urminnes hävd gäller, och underkänner därmed länsstyrelsebeslutet som reglerade tre uppdämda dammar på Björn Carlssons fastighet i Värmland. Eftersom domen inte kan överklagas blir den också prejudicerande.

   Domen kan få betydelse för många liknande anläggningar. Fotot visar en av dammarna på Björn Carlssons fastighet.
  Domen kan få betydelse för många liknande anläggningar. Fotot visar en av dammarna på Björn Carlssons fastighet. FOTO: Privat

  – Länsstyrelsen i Värmland ansåg att äldre rättigheter som har gällt som svensk lag under långa tider inte gäller längre, och nu har Mark och miljööverdomstolen slagit fast att det gäller. Oavsett vad man haft för tvistemål tidigare så har man nu slagit fast att detta gäller, och vad jag förstår blir det prejudicerande, säger Björn Carlsson.

  Processen har gällt tre äldre dammar på hans fastighet, men påverkar indirekt många av de 8 000 likande anläggningarna i Sverige, bedömer Björn Carlsson. Han har drivit processen i sedan 2016, och har lagt ner flera hundra tusen kronor utöver eget arbete.

  Vad som hade hänt om utfallet hade blivit annorlunda, är enligt Björn Carlsson, inte klarlagt. Men det har talats om att han skulle bli tvingad att anlägga fisktrappor för att tillgodose fiskens vandringsvägar genom det strömmade vattendraget.

  En av huvuddammarna i systemet har ett tillstånd som visar att den togs i bruk 1625, medan den äldre dammen troligtvis är från 1200-talet och den tredje är från tidigt 1700-tal. Samtliga dammar är uppdämda i ett sjöområde och har bland annat används för att tillgodose kraftbehovet för Bergsbruk.

  Tillståndspliktig?

  Frågan om vad som är en tillståndspliktig vattenverksamhet har varit en av de centrala frågorna för domstolen. Här har länsstyrelsen hävdat att alla anläggningar som dämmer upp vatten ska omfattas, och att det i annat fall kan diskuteras om tillsyndsmyndigheterna har något ansvar för anläggningen.

  En annan central punkt är frågan om lagligförklaring av gamla tillstånd. Här har länsstyrelsen hävdat att Björn Carlsson inte har kunnat visa att det finns något tillstånd för de aktuella anläggningarna som kan jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken. Till saken hör också att länsstyrelsen har förelagt Björn Carlsson att ansöka om just lagligförklaring eller tillstånd för att bibehålla dammarna samt ansöka om tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet vid sina tre dammar.

  Kommer ny lagstiftning

  Björn Carlssons juridiska ombud, advokat Agnes Larfeldt Alvén, klassar domen som ett ”välbehövligt förtydligande för alla inblandade”, men säger samtidigt att den har mindre betydelse för markägare som driver elproduktion genom sina dammar. I Björn Carlssons fall finns det inte någon sådan verksamhet kopplad till uppdämningarna.

  – Det är en av de första domarna där man tydligt sätter ner foten och slår fast att gamla tillstånd eller hävd ska gälla som tillstånd enligt miljöbalken. Samtidigt kommer det ny lagstiftning nästa år, som innebär att man anser att ägare av äldre dammar inte längre är skyldiga att söka tillstånd för de dammarna. På så sätt har den stor påverkan på enskilda fastighetsägare och skogsbolag. De föreläggande, som vissa länsstyrelser har gått ut hårt med, att man ska söka tillstånd, ska rimligtvis inte gälla längre, säger hon.

  Lagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet innebär att verksamheter som kan omfattas av urminnes hävd, från och med 1 januari nästa år ska jämställas med ett miljöbalkstillstånd. Det innebär i så fall att man inte behöver söka något nytt tillstånd, vilket Mark- och miljööverdomstolen väljer att tillämpa redan nu.

  – På så sätt är det helt prejudicerande att man säger så, säger Agnes Larfeldt Alvén.

  Kunde blivit dramatiskt

  Vad hade hänt om utfallet hade blivit det omvända?

  – Då hade det varit dramatiskt för fastighetsägarna som hade behövt gå in och söka tillstånd för sina dammar, men det hade heller inte behövts eftersom lagändringen kommer efter årsskiftet. Det är en naturlig dom, säger Agnes Larfeldt Alvén.

  En annan viktig aspekt som kan vara värt att ta med sig är att oavsett om dammarna har renoverats eller förstärkts, som i det här fallet, så har det ingen betydelse, så länge vattennivåerna inte ändras, enligt Agnes Larfeldt Alvén.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen