Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 juni 2019

  Rötat fiskrens möjliggör ekoomställning

  Bovallstrand

  Klevs Gård utanför Bovallstrand i Bohuslän håller på att ställa om hela sin växtodling på 500 hektar. 2022 ska ekoproduktionen vara i full gång på gården.

   Johan Christensson på Klevs gård som ställer om växtodlingen till ekoproduktion.
  Johan Christensson på Klevs gård som ställer om växtodlingen till ekoproduktion. FOTO: Anders Kristensson

  – Det är en rejäl utmaning som kommer att kräva en hel del förändringar med både positiva och negativa effekter, berättar Johan Christensson, som driver den gamla släktgården tillsammans med sin fru Ann Mårtensson, pappa Håkan och farbror Paul.

  Klevs gård har en tydlig profil med lokal produktion och försäljning. Huvudgrödorna är höstvete, höstraps och havre. Rapsen kallpressas på gården och säljs i den egna gårdsbutiken. Överskottet som inte blir livsmedel driver spannmålstorken. Den lokala försäljningen möjliggör också en småskalig produktion av slaktsvin och ägg.

   Gårdsbutiken bland klipporna ett lappkast från västerhavet.
  Gårdsbutiken bland klipporna ett lappkast från västerhavet. FOTO: Anders Kristensson

  Fiskrens blir biologiskt gödsel

  Under 10 års tid har de funderat på att ställa om till ekoodling för att marknadsanpassa växtodlingen. Både för att kunna erbjuda lokalt producerade ekoprodukter, vilket kunderna önskar, men framför allt för att få bättre betalt.

  – Problemet var att vi inte hittade någon bra lösning på att ersätta mineralgödseln med biologisk gödsel, berättar Johan Christensson.

  För fem år sedan dök plötsligt lösningen upp. En biogasanläggning planerades i Kungshamn för att ta hand om fiskrenset från de tre stora fiskfabrikerna vid kusten.

  – Till hösten är biogasanläggningen i drift och till vårbruket kommer vi att ersätta all mineralgödsel med rötat fiskrens, säger Johan Christensson.

   Den lokala försäljningen gör en småskalig produktion möjlig av ägg och griskött.
  Den lokala försäljningen gör en småskalig produktion möjlig av ägg och griskött. FOTO: Anders Kristensson

  Ny gödselbrunn står klar

  För att kunna lagra det rötade fiskrenset har en ny gödselbrunn byggts med en diameter på 40 meter. Den står precis färdiggjuten, centralt placerad i odlingsmarken, omgiven av 200 hektar med vårvete och havre.

  Tanken är att sprida biogödseln med ett slangsystem för att undvika tunga gödseltransporter på blöt mark som kompakterar jorden.

  – Biogödseln är relativt billig men transporterna från biogasanläggningen får vi betala själva. Det är bara att hoppas att näringsvärdet stämmer överens med kalkylerna.

   Den nybyggda gödselbrunnen är byggd direkt på berget.
  Den nybyggda gödselbrunnen är byggd direkt på berget. FOTO: Anders Kristensson

  ”Vi får börja om från början”

  I många år har markerna på Klevs gård odlats plöjningsfritt med precisionsodling. Ingen av dessa metoder kommer inledningsvis att kunna tillämpas efter omställningen, med högre växthusgasutsläpp och ökat näringsläckage som följd.

  – Det innebär en klar tillbakagång som inte känns bra. Vi får börja om från början och lära oss att odla på ett nytt sätt med ett annat tänk, säger Johan Christensson.

  Plogen är något man försökt använda så lite som möjligt på Klevs gård. Den kommer nu att återigen bli ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa ogräs.

   Johan Christensson på kontoret i den gamla mangårdsbyggnaden på ursprungsgården som renoverades och används idag som kontor och personalrum.
  Johan Christensson på kontoret i den gamla mangårdsbyggnaden på ursprungsgården som renoverades och används idag som kontor och personalrum. FOTO: Anders Kristensson

  Tuffa utmaningar

  Johan Christensson tror att de kommer att hitta lösningar på sikt för att kunna utveckla nya metoder för att minimera jordbearbetningen även vid ekoodling, men det blir svårare med precisionsodlingen.

  – Vi har svårare att tillämpa precisionsodlingstekniken med biogödsel än med mineralgödseln. Det är en spännande utmaning att lyckas nå så många positiva miljöeffekter vid en omställning, konstaterar han.

  För att öka produktionen på fälten har dräneringen förtätats det senaste året. En effektiv dräneringsplog köptes in tillsammans med en granne för att de själva ska kunna göra jobbet. Förra året täckdikades 11 hektar.

  I stället för 12 meter mellan sugledningarna siktar man på 8–10 meter. Det är en stor investering som är extra lönsam för ekobönder, eftersom produkterna betingar ett högre pris.

   Klevs gård är en av få gårdar som producerar kallpressad rapsolja av en specifik sort.
  Klevs gård är en av få gårdar som producerar kallpressad rapsolja av en specifik sort. FOTO: Anders Kristensson

  Nya möjligheter

  Trots utmaningar och stora investeringar ser Johan Christensson mycket positivt på omställningen. Det är en klar ekonomisk vinst att ställa om och lite hjälp i ekoodlandet räknar han med att de ska få av gårdens kustklimat. När odlarna längre inåt land förra året hade stora problem med rapsbaggar lämnade de Klevs gårds rapsfält ifred.

  Med utmaningarna följer också möjligheter. Klevs gård har involverats i ett fiskfoderprojekt genom Sotenäs symbioscentrum. En stor laxodling på land i Kungshamn väntar på miljötillstånd för att börja byggas. Där kommer att produceras 5 000 ton lax om året och behovet av fiskfoder kommer att vara stort.

  Ännu produceras inget inhemskt fiskfoder i Sverige.

  – Vi håller på och tittar på hur vi skulle kunna förse fiskodlingen med proteingrödor och rapsolja som råvara till fiskfoder. Det skulle kunna bli ett bra komplement i den ekologiska växtföljden, säger Johan Christensson.

  – Även om vi är lantbrukare handlar det mycket om fisk just nu!

   Håkan och Johan Christensson är två av delägarna till Klevs gård.
  Håkan och Johan Christensson är två av delägarna till Klevs gård. FOTO: Anders Kristensson

  Klevs gård

  Företaget: Klevs gård Bovallstrand AB ägs av Johan Christensson och hans fru Ann Mårtensson tillsammans med Håkan Christensson och Paul Christensson. Johan Christensson är ordförande i Västra Sveriges frö- och oljeväxtodlare.

  Areal: 500 ha odlad mark varav 150 ha arrende. Odlingsmarken är uppdelad i tre brukningsenheter med 2,5 mils transportavstånd mellan.

  Antal anställda: 10 årsanställda.

  Omsättning: 14 miljoner kronor.

  Resultat: ”Plus minus noll i vinst.”

  Investeringar: Knappt 2 miljoner i ny gödselbrunn. Kontinuerliga investeringar i maskinparken.

  Produktion: Höstvete, havre och höstraps är de största grödorna. Oljelin, åkerböna, rödklöver, rajgräs, rågvete, vårkorn och höstkorn på varierande areal.

  En fjärdedel av rapsskörden kallpressas på gården till 16 m3 olja och säljs som sortspecifik olja i gårdsbutiken samt i närliggande småbutiker och till restauranger.

  Överbliven rapsolja eldas i spannmålstorken och pressresterna blir högvärdigt foder till gårdens årsproduktion på 2 500 slaktsvin som säljs lokalt under varumärket Kustkött.

  Småskalig odling av grönsaker till ett par restauranger där kockarna kommer och skördar själva.

  Äggproduktion med 6 000 frigående hönor. Planer finns på att bygga ut äggproduktionen men fortfarande med lokal produktion i fokus.

  Egen gårdsbutik. Tätt samarbete med restaurangen och gårdsbutiken i systerföretaget Röe Gård Butik o Kafé AB.

  Under lågsäsong används maskinparken till markjobb, snöröjning och trädfällning för privatpersoner och mindre företag.

  Relaterade artiklar

  Till toppen