Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 april 2019

  Torkstödet tas från landsbygdsprogrammet

  UPPDATERAD. Landsbygdsprogrammet minskas med 230 miljoner.

   Magdalena Andersson (S) presenterar vårbudgeten på en pressträff.
  Magdalena Andersson (S) presenterar vårbudgeten på en pressträff. FOTO: Regeringen.se

  Efter att Moderaterna och Kristdemokraterna satte sin prägel på höstbudgeten vill regeringen och de budgetsamarbetande partierna Centerpartiet och Liberalerna korrigera årets budgetåtgärder i vårändringsbudgeten. Det innebär bland annat att landsbygdsprogrammet skärs ned med närmare 230 miljoner kronor.

  Anslaget tillförs 350 miljoner för det extra torkstödet och 95 miljoner för utbyggnad av bredband i glesbygd, men minskningar görs bland annat för att finansiera satsningar inom det landsbygdspolitiska paket som riksdagen beslutade om förra året. Totalminskningen blir strax under 230 miljoner kronor.

  Minskningen i landsbygdsprogrammet finansierar också en höjning av resurserna för underhåll och förstärkning av enskilda vägar som tillförs 66 miljoner kronor.

  – Bland annat ska det gå till att förstärka broar, som ofta är en flaskhals, sa finansminister Magdalena Andersson (S) när hon höll presskonferens om vårändringsbudgeten och vårbudgeten.

  Total ökning

  SLU får fyra miljoner till stärkt landsbygdsforskning, pengar som också tas från landsbygdsprogrammet. SLU får också runt 13 miljoner för forskning och utbildning på forskarnivå.

  Totalt ökar ramanslaget för utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel med 100 miljoner kronor, jämfört med höstbudgeten.

   Stort intresse för vårbudgeten.
  Stort intresse för vårbudgeten. FOTO: Naina Helén Jåma/TT

  Flera ändringar har redan presenterats. Bland annat fick Centerpartiet berätta om pengar till skogsägare som väntat på ersättning i förra veckan. Med 150 miljoner kronor till skogsägare med nyckelbiotopsrika marker återförs ungefär hälften av de 298 miljoner som M/KD-budgeten minskade anslaget med.

  I vårändringsbudgeten tillförs också 200 miljoner kronor till åtgärder av värdefull natur, som bland annat ska gå till att stötta anläggning av våtmarker. 120 miljoner läggs på åtgärder för havs- och vattenmiljö, där insatser för att minska övergödning ingår.

  Sänkningen av dieselskatten kvar

  De budgetsamarbetande partierna ändrar också den höjning av forskningsrådet Formas anslag som klubbades i höstbudgeten. Då tillfördes forskningsrådet, som bland annat fördelar pengar till lantbruksforskning, 203 miljoner kronor. I vårändringsbudgeten minskas anslaget med 100 miljoner kronor.

  Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för en ensamföretagare som gör sin första rekrytering förlängs från ett till två år.

  Miljöpartiet berättade om att investeringsstödet för solceller tillförs 300 miljoner kronor i början av veckan.

  Den höjda nedsättningen av lantbrukets dieselskatt, som ingick i M/KD-budgeten, ändras inte. Tillägget på två procent utöver KPI-omräkningen på skattesatserna på diesel och bensin, som höstbudgeten tog bort, återkommer inte heller i år.

  Relaterade artiklar

  Till toppen