Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 maj

  Nu ökar efterfrågan på vallfrö

  Intresset för att odla vall stiger. Det märks hos utsädesföretagen som ser en påtagligt ökad efterfrågan på vall och majs, där fokus ligger på torktåliga vallfröblandningar.

   Italienskt rajgräs är populärt på vallen.
  Italienskt rajgräs är populärt på vallen. FOTO: Shutterstock/TT

  Det har varit en mindre försäljning av vårutsäde än vanligt till följd av den stora höstsådden 2018. Undantagen är vall och majs, där fröförsäljningen i stället är större än normalt. Det handlar om insådd och nyetablering men också om ökad areal av både vall och majs.

  – Vi märker en ökad efterfrågan just nu vilket är ganska sent på säsongen. Det stora intresset kan ha att göra med att grovfodret värderas högre än tidigare, säger Johanna Övall, utsädeschef Svenska Foder.

  Hon noterar att fokus ljust nu ligger på torktåliga vallfröblandningar men också på majs.

  – En slutsats är att kunderna vill sprida sina risker i grovfoderportföljen och vill ha både torktålighet och kvantitet, säger Johanna Övall.

  Vill ha tidiga sorter

  Oscar Johansson, odlingsansvarig på Forsbecks, såg att efterfrågan på vallfrö började stiga redan i höstas.

  – Många ville förstärka vallen efter torkan i fjol och försäljningsmässigt har det fortsatt att tuffa på bra också i år. Många vill ha tidiga sorter som kan skördas första året, som rajgräs eller italienskt rajgräs som etablerar sig snabbt, säger han.

  Mycket av den insådd som gjordes i höstas har haft svårt att klara vintern och behöver göras om men det har också varit två år i följd med svaga förhållanden för att etablera vall.

  – Många vallar har legat fyra-fem år mot normalt tre år, just för att förutsättningarna för ny vall har varit för dåliga. Många passar på nu och ersätter gammal vall samtidigt som ny areal tillkommer, säger Johan Lagerholm, rådgivare på Växtråd.

   Johan Lagerholm, rådgivare på Växtråd.
  Johan Lagerholm, rådgivare på Växtråd. FOTO: Privat

  Relaterade artiklar

  Till toppen