Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 mars 2019

  Försäljningsrekord för Norrmejerier

  Norrmejerier går framåt för andra året i rad och sätter rekord både när det gäller intäkter och betalningsförmåga till de bönder som äger bolaget.

  – Vi är stolta men inte nöjda, säger VD Anders Fredriksson till ATL.

   Norrmejerier hämtar mjölk på en gård.
  Norrmejerier hämtar mjölk på en gård. FOTO: Jan Lindmark

  Norrmejeriers intäkter för 2018 var snubblande nära 2 miljarder kronor – 1 957 miljoner kronor, för att vara mer exakt. Det innebär att mejerikooperationen i norr slår sitt gamla rekord från 2013 på 1 894 miljoner.

  Pengarna har bland annat gått till betalning för mjölken som landar på i snitt 3,68 kronor per kilo, jämfört med 3,40 kronor per kilo 2017.

  – När vi väger samman detta med resultatet efter finansiella poster på 16,6 miljoner kronor ger det med en liten marginal den högsta betalningsförmågan i modern tid, säger Anders Fredriksson, Norrmejeriers VD, till ATL.

  Ökade kostnader på gårdsnivå

  Samtidigt uppger Norrmejerier att gårdarnas kostnader för till exempel kraftfoder, energi, utsäde och drivmedel har ökat med uppemot 30 procent.

  ”Året har vädermässigt varit extremt, vilket har varit påfrestande för gårdarna, såväl arbetsmässigt som ekonomiskt. Vi har likt andra föreningar i år prioriterat ägaravkastningen i form av att stärka gårdarnas likviditet under året. Direkt utbetalning för mjölken har därför varit styrelsens prioritet, säger Ulla Bergström, Norrmejeriers ordförande, i ett pressmeddelande.

  Omdiskuterade kostnader

  Försäljningsrekordet kommer efter några tuffa år i bolaget där intäkterna inte ökat i takt med kostnader och investeringar, något som drabbat lantbrukarna i form av en negativ utväxling på mjölkpriset. Detta ledde också till en diskussion om styrelse och ledning verkligen följde ägarviljan i bolaget, något som ATL tidigare rapporterat om.

   Norrmejeriers VD Anders Fredriksson.
  Norrmejeriers VD Anders Fredriksson. FOTO: Jan Lindmark

  Nu kommenterar VD Anders Fredriksson, som tillträdde 2015, det ekonomiska läget så här:

  – Norrmejerier gjorde några stora investeringar 2012-2015, i anläggningar för förädling och förpackning av ost. Vi har jobbat hårt för att få dem att funka på ett effektivt sätt och nu har vi fått en fin utväxling på investeringarna.

  Satsat på ost

  Enligt Anders Fredriksson står Norrmejerier inför samma utmaningar som resten av mejeribranschen, nämligen att konsumtionen av de stora, traditionella volymprodukterna som dryckesmjölk och fil går ner. Samtidigt menar han att det är en fördel att Norrmejerier tidigt bestämde sig för att satsa på ost som så kallad balansprodukt (i stället för till exempel mjölkpulver), något som nu betalar av sig – inte minst genom framgångar med Västerbottensosten.

  För att tackla kostnaderna plockade Norrmejerier plockat bort ett 20-tal artiklar inom yoghurt- och kvargsegmentet vid årsskiftet, berättar Anders Fredriksson. För 2018 fortsätter dock kostnaderna att stiga, något som enligt Anders Fredriksson bland annat har att göra med högre energipriser i spåren av torkan.

  Även kostnaden för personal, som ATL uppmärksammat tidigare, fortsätter att öka. Detta har enligt Anders Fredriksson främst att göra med att Norrmejerier investerat i en egen produktionslina för skivning av ost, en tjänst som tidigare köptes in externt. Kostnaderna i sig är inte intressanta enligt Anders Fredriksson, det är lönsamheten som är det.

  – Vi samlar in sju procent av Sveriges mjölk på 50 procent av Sveriges yta. Vi kan aldrig bli bäst på kostnadssidan, vi måste bli bäst på intäkterna och produkterna, säger han.

  Miljoner i ersättningar

  Av årsredovisningen framgår också att ersättningarna (inkl sociala kostnader som pensioner) till styrelse och VD fortsätter öka, från 6,5 miljoner 2017 till 6,9 miljoner 2018. Företagets pensionsförpliktelser till tidigare VD och vice VD uppgår till 9,7 miljoner kronor. Om sin egen lön på 174 000 kronor i månaden säger Anders Fredriksson så här:

  – Det är en fast lön som förhandlas årligen, utan några bonusar. I övrigt vill jag inte kommentera den, utan den sätts i en förhandling med styrelsen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen