Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 juli 2019

  Norrmejerier sänker priset till bönderna – igen

  Norrmejeriers kostnadsproblem fortsätter. Trots god försäljning tvingas föreningen nu sänka avräkningspriset till mjölkbönderna med 20 öre.

  ”Mycket beklagligt”, skriver Norrmejerier till medlemmarna.

  Dagens sänkning gäller för augusti och är den andra för i år. Priset sänktes även i december i fjol och sammanlagt har Norrmejeriet sänkt priset 40 öre sedan i december och acontopriset för konventionell mjölk ligger nu på 3,24 kronor per kilo.

  I en kommuniké till medlemmarna, som ATL tagit del av, skriver Norrmejerier att sänkningen har att göra med kostnadsproblem kopplade till störningar i mejeriproduktionen.

  ”Det är mycket beklagligt att vi tvingas sänka avräkningspriset och vi jobbar hårt för att det ska bli kortvarigt som möjligt. Problemen i produktionen är av övergående natur, även om de är belastande för stunden.”, skriver Norrmejerier i kommentaren.

  Fortsatt bra försäljning

  Norrmejerier skriver dock att försäljningen och den övergripande intjäningsförmågan är fortsatt stark i Norrmejerier. Det är i linje med senaste årsredovisningen och med resultatrapporten för första de första fyra månaderna 2019, där omsättningen ökat jämfört med samma period i fjol.

  Dock är kostnaderna i Norrmejerier, som tidigare varit föremål för en granskning i ATL, det stora sorgebarnet även här. Största anledningen till detta var enligt VD Anders Fredriksson att Norrmejerier tagit ut marknadsföringskostnader tidigt under året för Västerbottenost och Gainomax, vilket tillfälligt ska ha belastat resultatet.

  Dyrare energi, diesel och en ogynnsam eurokurs bidrog också negativt till kostnadsutvecklingen, enligt Anders Fredriksson. Han berättar också om beslutet att stänga Norrmejeriers trassliga mjölkpulveranläggning, något som lett till minskade pulverintäkter och som nu uppges ligga bakom det sänkta avräkningspriset.

  I stället uppger Norrmejerier att de nu testar en extern affär för vasslen, där den filtreras upp och körs till en kund i södra Sverige. Affären har enligt Norrmejerier en bra kalkyl och kan komma att få en betydande positiv effekt på resultat och betalningsförmåga framöver.

  Ska slimma

  I en intervju med ATL tidigare i år sa Norrmejeriers ordförande Ulla Bergström att styrelsen nu gett affärsledningen i uppdrag att sänka kostnaderna i verksamheten. Ett underlag har tagits fram av tjänstemännen som styrelsen ska ta ställning till i slutet av augusti.

  I dagens kommunikation till medlemmarna uppger Norrmejerier att fokuset för företaget kommer att smalna med huvudsaklig verksamhet på huvudvarumärkena Norrmejerier och Västerbottenost. Det snävare fokuset kommer att medföra strukturella förändringar inom företaget, organisation och bemanning, skriver Norrmejerier.

  Relaterade artiklar

  Till toppen