Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 april 2018

  Norrmejerier sänker mjölkpriset

  Lägre invägning tvingar nu Norrmejerier att sänka mjölkpriset. Ägarna måste också skjuta till kapital för att klara av investeringsbehoven.

  FOTO: Ann Lind n

  Norrmejerier har beslutat att sänka sitt avräkningspris till bönderna med fem öre per kilo mjölk. Orsaken är att bolaget inte når sitt budgeterade mål för årets första tre månader. Mycket beroende på lägre invägning än förväntat. Detta framgår av ett dokument som gått ut till medlemmarna.

  Företaget konstaterar också att det finns ett stort finansieringsbehov för att klara av kommande investeringar.

  Största delen av kapitalbehovet ska komma från företaget men det kommer också att bli nödvändigt med ett ägartillskott.

  Minus 20 öre

  Detta kommer ske i form av en insatsemission som innebär att tio öre per kilo mjölk placeras som en förväntad individuell insatsemission. Av informationen till medlemmarna framgår även att fem öre per kilo mjölk kommer att avsättas för att i ett senare skede kunna betala ränta till medlemmarna. Totalt minskar utbetalningarna med 20 öre per kilo mjölk.

  – Inbetalningen är knuten till respektive medlem som i alla föreningar där medlemmarna bidrar med ett visst kapital. Det här är saker som alla föreningar har förändrat i olika omgångar. Jag har kollat tillbaka och det ser inte ut som att grundregelverket har ändrats de senaste 20 åren, säger Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig på Norrmejerier.

  Investeringsbehovet är i första hand knutet till storsäljaren Västerbottenost som ökar i försäljning för vare år som går. Osten har en lång lagringstid på 14-18 månader, och för att kunna fortsätta tillväxtresan är det nödvändigt med ett kapitaltillskott, säger Mariann Holmberg.

  Indirekt pengar

  – Västerbottenost är en värdefull ost som har stor betydelse för våra medlemmar, och där vi hela tiden kämpar för att motsvara den efterfrågan som finns.

  Den långa lagringstiden kostar indirekt pengar för medlemmarna, men bygger enligt Mariann Holmberg på ett gemensamt ställningstagande där Norrmejeriers medlemmar har kommit överens om att satsa på ökad försäljning.

  – Inlåsningen i mjölk skiljer sig från färsk mjölk som man får betalt för direkt. Här låser vi in mjölken under hela lagringstiden och det är först när vi säljer den som man får betalt.

  Förändringarna träder i kraft den 1 maj.

  LÄS OCKSÅ: Nu kan det vara dags att spara i toppenLÄS OCKSÅ: Norrmejerier gör bästa resultatet på fem årLÄS OCKSÅ: Vilken väg går Norrmejerier?

  Relaterade artiklar

  Till toppen