Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 november 1999

  Naturvårdsverket lämnar skambud på skogsmark

  Naturvårdsverket ger inte rättvist betalt för naturvårdsmark, menar Dan Granerfeldt som kan förlora 750 000 kronor efter skambud. Verket har valt att se de 75 hektaren som en egen fastighet, därav det låga priset.

  Naturvårdsverket vill göra naturreservat av halva Dan Granerfeldts skog på Lindsveds gård utanför Kungsör i Västmanland.
  Två oberoende värderingar säger att de 75 hektaren borde betalas med drygt tre miljoner kronor. Naturvårdsverket erbjuder 2,35 miljoner.
  Dan Granerfeldt ringde ATL efter att han läst om LRF Konsults Skogsbyrås genomsnittspris för skogsmarksförsäljning. Skogsbyråns tillförlitliga statistik anger ett snittvärde på 230 kronor per skogskubikmeter vid försäljning av rena skogsfastigheter i Mälardalen.
  Uppgiften är från september och sålunda alldeles färsk. Omräknat för den aktuella marken som innehåller 13 700 skogskubikmeter ger det ett värde på 3,15 miljoner kronor.

  Avverkningsmogen
  79 procent av den aktuella skogen är över 71 år gammal och alltså avverkningsmogen.
  – Sonen har precis slutat Naturbruksgymnasiet och vi hade tänkt att börja slutavverka själva en hektar i taget framöver och plantera tillbaka ungefär samma bestånd som finns nu, säger Dan Granerfeldt som även har växthus där han odlar vårblommor i kommersiell skala.
  Han blev mäkta förvånad när det rekommenderade brevet kom för tre år sedan där Naturvårdsverket förbjöd alla ingrepp på halva gårdens skogsareal. Till saken hör att skogen är välskött produktionsskog.

  Virkesmäklare kollade
  För att verkligen få svart på vitt anlitade ATL en oberoende virkesmäklare, Roger Hammarström på M3skog. Hammarström förmedlar skogsägartimmer på rot som sedan säljs vidare genom anbud från olika sågverk. Han har en klar bild över prisläget i området.
  – Det är det mest välgallrade naturreservat jag någonsin sett. En större del av området har gallrats i tre omgångar. Det saknar helt död och rutten ved så förmodligen är det ett förstärkningsområde till det egentliga kärnområdet i närheten, säger Roger Hammarström.

  Värderar högre
  Efter att ha gått igenom Naturvårdsverkets beräkningar konstaterar han att virkesvärdet ligger på 2,6 miljoner kronor mot de 2,2 miljoner som verket redovisat.
  Därtill har verket bjudit 140 000 kronor för markvärdet på de 75 hektaren. Det motsvarar 1 867 kronor per hektar.
  – Man kan inte ens köpa ett hygge för de pengarna, det är skrattretande lågt. Fem-sex tusen per hektar vore mer rimligt för marken, säger Hammarström.
  Det betyder ytterligare 450 000 kronor till Granfeldts favör. Summa summarum 3,05 miljoner kronor.

  50 procentsregeln
  Orsaken till att verket kommit så lågt i sin värdering är att man valt att se de 75 hektaren som en egen fastighet. Det leder till att Skogsvårdslagens 50 procentsregel börjar gälla. Regeln innebär att minst hälften av arealen måste ha skog äldre än 20 år. Genom att bryta loss reservatsytan från gårdens övriga skogsmark minskas den kalkylmässiga avverkningsmöjligheten som ligger till grund för värderingen.
  Om de 75 hektaren ses som en del av Granerfeldts hela fastighet på 140 hektar, vilket det naturligtvis är, skulle han kalkylmässigt har rätt att avverka knappt hälften av arealen, cirka 60 hektar. När reservatet i stället ses som en egen fastighet menar verket att bara hälften av 75 hektar, det vill säga drygt 30 hektar, skulle ha kunnat slutavverkats vilket sänker värderingen rejält.


  Utgår från nuvärdet
  Värderingen utgår nämligen ifrån det nuvärde marken har. Skog som kan avverkas i en nära framtid ger högre värdering än skog som kan avverkas först om 20 år.
  Dan Granerfeldt anser det är falsk matematik, äger han 140 hektarproduktiv skogsmark så ska beräkningarna utgå från detta och inte från en fiktiv fastighet på 75 hektar. Hammarström håller med.
  – Äger man 100 procent och de tar 50 procent så ska man ha betalt för det och inte för 25 procent.
  Granerfeldt är förtvivlad efter holmgången med verkets ombud.
  – Det här går på för lösa boliner. Vilket annat företag skulle gå med på den här värderingen? De ska betala vad det är värt plus en premie för att min försörjning blir osäker, säger Granerfeldt som inte kommer att ge sig.
  Risken är att om saken drivs för långt hamnar den i rätten och då brukar ledamöterna rutinmässigt gå på verkets linje. Oavsett hur missvisande beräkningarna än är.
  Varför det är så kan varken Granerfeldt eller Hammarström förklara. Förmodligen är det för att beräkningarna är för komplicerade för lekmän.

  Per Österman

  Relaterade artiklar

  Till toppen