Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 december 2016

  Naturvårdsdirektiven förändras inte

  Nationell hantering av skydd av varg eller lavskrikor inte aktuellt efter beslut i EU-kommissionen.

  FOTO: Mostphotos

  EU-kommissionen kommer inte att lägga några förslag om ändringar i de EU-direktiv som är till för att skydda den biologiska mångfalden.

  Det meddelade kommissionen i dag, onsdag, efter en kraftigt försenad översyn av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

  ”Direktiven förblir relevanta och ändamålsenliga”, skriver miljökommissionär Karmenu Vella i ett uttalande. Därmed grusas förhoppningarna hos de som ville se förändringar som lämnade mer handlingsutrymme för enskilda medlemsländer att besluta om skydd av hotade arter, som vargen eller lavskrikan, två aktuella fall i Sverige.

  Inget fel på lagarna

  Problemet, enligt EU-kommissionen, är inte att det är något fel på lagarna, utan att lagarna inte tillämpas på rätt sätt.

  Där måste det ske förbättringar. Samordningen med bredare socio-ekonomiska mål och politikområden, som jordbruk, fiske och energi, måste också bli bättre. En handlingsplan ska tas fram för att stärka genomförandet av direktiven.

  Lämnas oförändrade

  EU är långt ifrån att uppfylla många av de uppsatta målen för den biologiska mångfalden.

  Både EU-parlamentet och Rådet har uttalat sig för att direktiven bör lämnas oförändrade.

  En enkät som frågade EU-medborgarna om deras syn på lagarna fick rekordmånga svar, över en halv miljon. 94 procent av dem kom som en del av en kampanj av europeiska naturskyddsorganisationer, bland andra svenska Naturskyddsföreningen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen