Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 februari

  Närapå fördubblad förlust för Peckas naturodlingar

  Peckas Naturodlingar redovisar ett nettoresultat på -5,4 miljoner kronor (-2,9) för det fjärde kvartalet 2019. Det framgår av bokslutet för 2019.

  FOTO: Mostphotos

  Färdigställandet av det tredje växthuset har bidragit till ökade kostnader, en högre energiförbrukning och mer personal.

  Omsättningen nästintill trefaldigades under kvartalet till 2,5 miljoner kronor (0,9).

  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 miljoner kronor (-1,6) med likvida medel på 6,7 miljoner kronor (8,1) vid rapportperiodens utgång. I slutet på januari 2020 meddelades en emission som fulltecknad tillför cirka 11,2 miljoner kronor.

  I genomsnitt tar det två år för ett nytt växthus att nå full produktionskapacitet. Bolagets senaste växthus uppges ge en expansion om över 50 procent. Peckas Naturodlingar når då en årlig produktionskapacitet på 500 ton tomater och 40 ton regnbågslax. När den andra fiskodlingen är klar ökar kapaciteten från 40 till 60 ton regnbågslax.

  Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 miljoner kronor på rullande tolv månader och väntas ge positivt kassaflöde 2021.

  Relaterade artiklar

  Till toppen