Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 november 2019

  Fortsatt oklart om jaktavtalen

  För att arrendera ut jakträtten på 20 år krävs inget tillstånd, men kom ihåg att avtalen bara gäller under fideikommissariens livstid. Det är kontentan i Fideikommissnämndens yttrande om Trolle Ljungby.

  Frågan är om någon av parterna är särskilt nöjd med det utslaget.

   Trolle Ljungbys slott som ligger nära Kristianstad. Arkivbild.
  Trolle Ljungbys slott som ligger nära Kristianstad. Arkivbild. FOTO: Mostphotos

  Fideikommissnämnden funderade i drygt två månader på om jakträttsupplåtelserna på Trolle Ljungby var tillåtna. När nämnden funderat färdigt var slutsatsen att det inte var en fråga för dem över huvud taget.

  – Eftersom det inte behövs något tillstånd har vi i Fideikommissnämnden inte med saken att göra, säger Eskil Nord, justitieråd och ordförande i Fideikommissnämnden till ATL.

  Ärendet tog sin början när fideikommissarien, snart 97-årige greve Trolle Wachtmeister, upplät större delen av jakträtten till godsets anställde viltmästare i avtal med en löptid på 20 år.

  Detta blev ett ärende hos Fideikommissnämnden sedan Trolle Wachtmeister och viltmästaren lämnat avtalen för inskrivning i fastighetsregistret och inskrivningsmyndigheten begärt utlåtande från nämnden.

  Jakträttsupplåtelserna mötte motstånd från grevens brorson Claës Wachtmeister, som enligt gällande lagstiftning blir efterträdare på Trolle Ljungby när nuvarande fideikommissarien avlider och fideikommisset ska avvecklas. Brorsonen hävdade att avtalen inkräktade på hans legitima rätt och att de dessutom inte var marknadsmässiga.

  Avstår från att ta ställning

  Fideikommissnämnden konstaterar alltså att själva upplåtelsen av jakträtten som sådan inte kräver nämndens tillstånd. Men nämnden avstår från att ta ställning till om avtalen får skrivas in i fastighetsregistret.

  Man påminner dock om att det är en grundsats för fideikommiss att ”upplåtelser av nyttjanderätt av detta slag inte anses bindande för längre tid än fideikommissariens livstid”.

  Vad det klargörandet betyder för möjligheterna att skriva in avtalen i fastighetsregistret vill inte Eskil Nord spekulera om.

  – Jag får inte lov att ha någon uppfattning om det. Om inskrivningsmyndigheten väljer att skriva in eller inte, det har inte Fideikommissnämnden med att göra, säger Eskil Nord.

  Därmed är det fortfarande en öppen fråga om de 20-åriga avtalen, som började löpa vid halvårsskiftet, kan skrivas in i fastighetsregistret, vilket torde öka sannolikheten för att de ska gälla avtalstiden ut.

  ATL har sökt båda parters juridiska ombud; ingendera vill lämna några kommentarer.

  Jakträtten på Trolle Ljungby gods

  Två avtal om upplåtelse av jakträtt har träffats mellan fideikommissarien Hans Gabriel Trolle Wachtmeister och godsets anställde viltmästare.

  Det ena avtalet omfattar rådjursjakt på cirka 12 000 hektar, det andra gäller jakt på samtliga viltslag på cirka 6 000 hektar. I upplåtelsen ingår också jaktstuga med tillhörande ekonomibyggnader, inklusive ett enklare viltslakteri.

  Avtalen, som började gälla 1 juli 2019, är skrivna på 20 år och enligt avtalstexten bindande även för framtida fastighetsägare. Enligt avtalet har den anställde också rätt att i sin tur överlåta jakträtter på markerna till tredje person samt att skriva in dem i fastighetsregistret.

  För dessa upplåtelser skulle viltmästaren enligt en första variant av avtalen betala 700 000 kronor om året. Efter en ny värdering har detta belopp fördubblats till 1,4 miljoner kronor om året.

  Fideikommissen och deras avveckling

  Trolle Ljungby är ett fideikommiss som innehas av Hans Gabriel Trolle Wachtmeister och omfattar cirka 12 000 hektar.

  Fideikommiss innebär att fideikommissarien har nyttjanderätten och behåller avkastningen av egendomen, som gått i arv enligt en fideikommissurkund, men han får inte sälja eller belåna egendomen.

  Fideikommissen ska, enligt en lag från 1963, avvecklas när den nuvarande fideikommissarien avlider.

  Fideikommissnämnden är en statlig myndighet som handlägger ärenden kring fideikommissen och deras avveckling.

  Vid avvecklingen av ett fideikommiss går hälften av egendomen till den som enligt urkunden skulle ha blivit näste fideikommissarie, även kallad efterträdaren. Den andre hälften fördelas efter gällande arvs- och testamentesregler till arvingar och/eller testamentstagare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen