Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 november 2019

  Mutexpert: ”Skapandet av gräddfiler sticker ofta i ögonen”

  Förmåner till medarbetare måste tydligt beskrivas – och hur de fördelas tydligt förklaras, enligt Natali Engstam Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor.

  – När man har att göra med sådant som är attraktivt, till exempel lägenheter i Stockholms innerstad, är förtroendeaspekten oerhört viktig, säger hon till ATL.

   Natali Engstam Phalén är generalsekreterare på Institutet mot mutor och betonar vikten av transparens vid lägenhetsuthyrning till anställda och/eller medlemmar. "Skapandet av gräddfiler sticker ofta i ögonen", säger hon.
  Natali Engstam Phalén är generalsekreterare på Institutet mot mutor och betonar vikten av transparens vid lägenhetsuthyrning till anställda och/eller medlemmar. "Skapandet av gräddfiler sticker ofta i ögonen", säger hon. FOTO: Pressbild/Institutet mot mutor

  Natali Engstam Phalén är jurist och generalsekreterare på Institutet mot mutor (IMM), en näringslivsorganisation som ska ”motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt”, enligt hemsidan.

  När ATL ber henne att ge en allmän kommentar till LRF:s lägenhetsuthyrning betonar hon att förmåner, till exempel bostäder, som arbetsgivare erbjuder som en service till anställda är fullt lagliga. Det faller inte inom mutlagstiftningen. Men det finns saker att tänka på.

  Öppet och transparent

  – En generell rekommendation är att vara väldigt transparent och öppen kring förmåner, inte minst vad gäller sådant som är attraktivt, som lägenheter i Stockholms innerstad. Då är förtroendeaspekten oerhört viktig, i synnerhet om man är en medlemsorganisation. De förvaltar ett stort förtroende och kan till exempel behöva testa om någon del uppfattas som lite ljusskygg, säger Natali Engstam Phalén till ATL.

  Det måste tydligt förklaras varför förmåner skapats och under vilka premisser de ska fördelas. Bristande transparens riskerar nämligen att skada förtroendekapitalet.

  – Något som ofta sticker i ögonen är om man skapar gräddfiler, och det gäller därför att noga förklara varför man har ett visst upplägg och kunna motivera det på ett bra sätt. Det har ju förekommit att personer i ledande befattningar skott sig på olika sätt, vilket ofta slår hårt mot en organisation och kan leda till att medlemmar och/eller anställda lämnar den.

  Kan klassas som muta

  Om en arbets- eller uppdragstagare tar emot en förmån från någon som inte är dess uppdrags- eller arbetsgivare kan det klassas som muta.

  LRF hyr i undantagsfall ut sina lägenheter till personer utanför organisationen och till anhöriga till förtroendevalda eller anställda. Men de räknas troligen som privatpersoner, vilket också faller utanför mutregleringen, enligt Natali Engstam Phalén.

  Mindre risk med fler

  – Jag har inga särskilda tankar kring att en medlemsorganisation hyr ut lägenheter i sig. Vad som kan väcka frågor är hur uthyrningen går till, alltså vilka som har möjlighet att komma åt kontrakt och på vilka grunder.

  Vad tänker du om att LRF:s CFO i vissa fall själv fattar beslut om uthyrning?

  – Som en generell kommentar minskar naturligtvis risken för felaktigheter eller oegentligheter vid beslutsfattande om fler än en person involveras.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen