Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 maj 2000

  Mona Sahlin vill ha lägre livsmedelspriser

  Alla karteller och begränsningar av konkurrensen som skadar konsumenternas intressen skall bort. Nu gäller det att skaffa verktygen för det. Det är ambitionen i den nya konkurrenspolitik som biträdande näringsminister Mona Sahlin lägger fram i en proposition under onsdagen.

  Enligt tidigare undersökningar ligger prisnivån
  i Sverige cirka 20 procent över genomsnittet i övriga
  EU-länder. Framför allt två sektorer står
  i skottgluggen i propositionen: detaljhandeln med livsmedel och
  handeln med byggmaterial.

  Inom livmedelshandeln har de tre stora kedjorna tillsammans
  en stor del av marknaden. Enligt vad TT erfar skall Konkurrensverket
  nu utreda orsaken till den höga prisnivån inom sektorn,
  framför allt svårigheterna vid nyetableringar. Plan-
  och bygglagen skall enligt propositionen inte få tillämpas
  så att den hindrar nyetableringar.

  Nutek och Kommerskollegium får ett motsvarande uppdrag
  att utreda orsakerna till den höga prisnivån inom handeln
  med byggmaterial, allt med sikte på att hitta åtgärder
  för att öka konkurrensen.

   
  Ny utredning

  Senast en övergripande proposition om konkurrenspolitiken
  presenterades var 1956. I de riktlinjer Sahlin nu drar upp ses
  konkurrens som det viktigaste medlet för att åstadkomma
  ökad effektivitet i näringslivet och lägre priser
  för konsumenterna. Alla marknader skall öppnas för
  nya företag och idéer.

  För att ge Konkurrensverket bättre möjligheter
  tillsätts en utredning för ”effektivare regler för
  bekämpning av konkurrensbegränsningar”. Den skall utreda
  förslagen i ett åtgärdspaket som Konkurrensverket
  självt lade fram i början av året.

  Några av de viktigaste förslagen i detta åtgärdspaket
  är att kriminalisera allvarliga överträdelser av
  konkurrenslagen, förstärka sekretesskyddet för
  den som tipsar om karteller och göra det möjligt för
  Konkurrensverket att byta hemlig information med utländska
  konkurrensmyndigheter.

   
  Telia dåligt exempel

  Vid avregleringar skall de tidigare monopolföretagen
  inte längre få ha kvar viktig infrastruktur som nya
  företag behöver ha tillgång till för att
  konkurrensen skall fungera. Exempel på sådan detta
  är Telia de så kallade accessnäten.

  I sitt åtgärdspaket vill verket också förbjuda
  avtal som binder konsumenter vid en leverantör på ett
  oskäligt sätt. Konkurrensverket vill även skapa
  möjligheter till prövning av kommunala bolags verksamhet
  i domstol när de konkurrerar med privata bolag.

  De konkreta förslag som presenteras i propositionen är
  mestadels av mindre omfattning och kända sedan tidigare.
  Exempelvis föreslås att Konkurrensverket skall få
  möjlighet att tillämpa EU:s konkurrensregler på
  hemmaplan.

  Taxi i glesbygd ges bättre möjligheter att samverka
  genom beställningscentraler och liberalare regler införs
  för så kallade primärföreningar inom jordbruket.

  Företag som lämnar uppgifter om karteller skall
  kunna få nedsättning av eventuell konkurrensskadeavgift
  och slutligen förlängs inte det så kallade gruppundantaget
  i konkurrenslagen för kedjor inom detaljhandeln.

  (TT)

  Relaterade artiklar

  Till toppen