Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 januari

  Möjlighet att tycka till om Århuskonventionen

  Lever EU upp till lagstiftningen om miljöorganisationers och privatpersoners inflytande i miljöfrågor? Det undrar EU-kommissionen.

  FOTO: Peo Stenholm

  Århuskonventionen, som EU och alla medlemsländer är bundna av, slår fast att allmänheten ska ha inflytande över beslut som rör miljön. Grundtanken är att en god miljö är en mänsklig rättighet och att en hållbar utveckling bara kan säkras om alla berörda involveras. Det innebär att det ska finnas information offentligt tillgängligt inför besluten, möjlighet att delta i besluten och tillgång till rättsapparaten ifall ett beslut anses hota miljön.

  Rätt att överklaga

  I Sverige tar sig konventionen bland annat uttryck i att miljöorganisationer har rätt att överklaga beslut om licensjakt på varg och att avverkningsanmälningar är offentliga. Det var också med hänvisning till Århuskonventionen som Fredrik von Arnold, utredare av Skogsvårdslagen, föreslog att det ska bli möjligt att överklaga avverkningsbeslut i fjällnära skog och ädellövskog.

  Den kommitté som övervakar konventionens efterlevnad anser att EU bryter mot regelverket. Nu vill EU-kommissionen höra vad medborgare, företag, intresseorganisationer tycker om hur unionen hanterar lagstiftningen och hur tillgången till rättslig prövning på EU-nivå kan bli bättre. Webbenkäten är öppen till och med den 14 mars i år.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen