Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 maj

  Minskat förtroende för svenskt djurskydd i ny undersökning

  Sju av tio konsumenter är positiva till svenska djurbönder och åtta av tio tycker att de är viktiga för landets matproduktion. Samtidigt tror bara hälften att svenska djuruppfödare noga följer djurskyddslagar – och mindre än hälften att svenskt djurskydd är det mest ambitiösa i världen.

   73 procent av de tillfrågade konsumenterna uppger att de är positiva till svenska djuruppfödare. Arkivbild.
  73 procent av de tillfrågade konsumenterna uppger att de är positiva till svenska djuruppfödare. Arkivbild. FOTO: Emil Langvad/TT

  Det visar en ny undersökning som undersökningsföretaget Yougov gjort på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Kött.

  73 procent uppger att de är positiva till svenska djuruppfödare, vilket är en försämring med en procentenhet jämfört med helåret 2019, men en förbättring från 67 procent i februari i år.

  Sju av tio är även beredda att betala mer för svenskt kött. Det är den högsta siffran som uppmätts sedan undersökningen startade 2011. Då uppgav bara drygt hälften det. Mellan 2014-2019 har siffran pendlat mellan 63 och som mest 67 procent.

  Undersökningen genomfördes även i februari i år och då visade siffrorna på minskat förtroende för svenska djurbönder: 67 procent positiva, jämfört med 74 procent vid den föregående mätperioden i mitten av 2019.

  Granskning bakom lägre siffror

  Branschorganisationen tror att det delvis beror på Uppdrag gransknings program om en gård där en Arlabonde utreds för misskötsel av djur som även ATL rapporterat om. Det återstår nu att se hur förtroendesiffrorna påverkas SVT-programmets uppföljande granskning i veckan om fler missförhållanden på Arlagårdar.

  Och på frågan om svenskt djurskydd är det mest ambitiösa i världen så instämmer bara 46 procent. Lika många tror att svenska myndigheter noga kontrollerar svenska djuruppfödare.

  Dessutom instämmer endast hälften av de svarande att svenska djuruppfödare noga följer djurskyddsregler, vilket är en minskning från 56 procent jämfört med den senaste undersökningen. 51 procent anser att svenskt djurskydd måste förändras för att djuren ska få det bättre, en liten ökning med två procentenheter mot februari.

  Samtidigt uppger 66 procent att svensk djuruppfödning är bättre än dito i övriga EU.

  Andel som instämmer i följande påståenden i procent för april 2020 (februari 2020 i parentes)

  • Svenska djurbönder är viktiga för matproduktionen i Sverige: 81 (ny kategori, inga jämförelsetal)

  • Svenska djurbönder är viktiga för att de skapar arbetstillfällen: 69 (ny kategori, inga jämförelsetal)

  • Svensk djuruppfödning är bättre för djuren än i övriga världen: 67 (63)

  • Svenska djuruppfödare använder väsentligen mindre antibiotika än övriga EU: 67 (67)

  • Svenskt djurskydd ger säkrare mat: 67 (64)

  • Det är enkelt att hitta svenskt kött av hög ätkvalitet: 66 (65)

  • Svensk djuruppfödning är bättre för djuren än i övriga EU: 66 (63)

  • Svenska djuruppfödare är duktiga på att få fram smakrikt, mört kött av hög ätkvalitet: 62 (58)

  • Svenskt kött ger lägre miljö- och klimatpåverkan: 54 (49)

  • Svenskt djurskydd gör svenskt kött dyrare: 54 (59)

  • Svenskt djurskydd måste ändras så att djuren får det bättre: 51 (49)

  • Svenska djuruppfödare följer noga djurskyddsreglerna: 50 (56)

  • Svenska myndigheter kontrollerar noga svenska djuruppfödare: 46 (50)

  • Svenskt djurskydd är det mest ambitiösa i världen: 46 (45)

  Källa: Svenskt Kött

  Om undersökningen

  På uppdrag av Svenskt Kött genomför Yougov en årlig undersökning som mäter svenska konsumenters attityd till kött i olika avseenden.

  Undersökningen genomfördes bland svenskar 20-69 år under perioden 17-20 april 2020 via internet med utgångspunkt i Yougov-panelen i Sverige.

  Totalt genomfördes 1001 intervjuer.

  Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

  Undersökningen har genomförts sedan 2011 och har som syfte att följa utvecklingen av konsumenters attityder till både svenskt och importerat kött över tid.

  Källa: Svenskt Kött

  Relaterade artiklar

  Till toppen