Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 februari 2016

  Minskat antal bin hotar jordbruksproduktionen

  Massdöden av bin och en tydlig minskning av fjärilar och andra pollinerande djur är ett hot mot den globala jordbruksproduktionen. FN:s panel för biologisk mångfald varnar nu för att pollinerarna minskar i antal.

  Pollinerare utgör 5-8 procent av den globala jordbruksproduktionen i volym, men minskar stadigt i antal i både Nordamerika och nordvästra Europa, skriver The Guardian.

  Minskningen av arter som är viktiga för jordbrukets pollinering har uppmärksammats på flera håll i världen och tros bero på bland allt föroreningar, klimatförändringar, invasiva arter och användandet av bekämpningsmedel, skriver Dagens Nyheter.

  Osäker framtid

  Nu betonar FN:s panel för biologisk mångfald vikten av att skydda världens pollinatörer, för att kunna säkerställa en stabil grönsaks- och fruktodling i framtiden.

  En global studie pekar på några tänkbara lösningar: minskad användning av växtgifter, utnyttjande av traditionell odlingskunskap och ökad artrikedom på åkrarna, skriver Dagens Nyheter.

  Relaterade artiklar

  Till toppen