Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 februari

  Mindre mjölkmängder vägdes in 2019

  Mjölkinvägningen sjönk i fjol, medan slakten av nötkreatur ökade, enligt färsk statistik från Jordbruksverket.

   Den totala mjölkinvägningen minskade med 2 procent i fjol.
  Den totala mjölkinvägningen minskade med 2 procent i fjol. FOTO: Ann Lindén

  Mängden invägd mjölk uppgick till 226 800 ton i december, en minskning med knappt 4 procent, jämfört med motsvarande månad 2018. Samtidigt ökade invägningen av ekomjölk med 1 procent. Men under helåret 2019 sjönk den totala mjölkinvägningen med 2 procent. Ekomjölken utgjorde en knapp femtedel av hela produktionen.

  Som ATL tidigare berättat har dock den totala mängd mjölk – som går åt till att producera samtliga mejerivaror som konsumeras – årligen legat på en ganska konstant nivå över tid. Men totalproduktionen backade likväl från 3 243 tusen till 2 760 tusen ton mellan 1995-2018, enligt Jordbruksverket.

  Slaktvikten på nöt steg

  Den sammanlagda slaktvikten av nötkreatur, som också nämns i sammanställningen, steg i fjol med 2 procent jämfört med året innan, medan den minskade för gris med 4 procent. Fjäderfäslakten växte i stället med 4 procent, samtidigt som slakten av får och lamm backade med 9 procent.

  Invägningen av ägg ökade med 5 procent på helårsbasis, samtidigt som 1 procent färre ekoägg vägdes in.

  Om statistiken

  Uppgifter om slakt av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från samtliga slakterier till Jordbruksverkets slaktdatabas. Uppgifter om slakt av fjäderfä samlas däremot in månadsvis av Livsmedelsverket.

  Vad gäller mjölkinvägning rapporterar inte alla mejerier in sina siffror till Jordbruksverket, men den mängd som inte kommer med i statistiken beräknas vara försumbar.

  Statistik över ägginvägning bygger på insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

  Källa: Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen