Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 januari 2018

  Ministern: "Gröna obligationer - bra för gröna investeringar"

  Intresset för gröna obligationer växer och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ser flera möjligheter för jord- och skogsbruket, berättar han i en intervju med ATL.

  På onsdagen tog finansmarknadsminister Per Bolund (MP) emot utredningen ”Att främja gröna obligationer”. I en grön obligation investeras intäkterna i projekt som är miljövänliga eller bidrar till åtgärder för klimatet.

  Banker, kommuner och fastighetsbolag ger redan ut sådana obligationer.

   – Jag tycker att alla som gör investeringar som bidrar till att minska klimat- och miljöpåverkan ska börja tänka i termer av gröna obligationer, säger Per Bolund (MP).
  – Jag tycker att alla som gör investeringar som bidrar till att minska klimat- och miljöpåverkan ska börja tänka i termer av gröna obligationer, säger Per Bolund (MP). FOTO: holwichaikawee

  Nu ska utredningens förlag ut på remiss men Per Bolund säger i en intervju med ATL att han gärna ser att svenska skogs- och lantbruk funderar på möjligheten att finansiera investeringar i grön sektor med gröna obligationer.

  LÄS MER: Regeringen vill se fler gröna obligationer LÄS OCKSÅ: Bolund vill se mer hyggesfritt i statens skogar

  Hur viktigt är signalvärdet?

  – För många investerare är det viktigt att visa att man är en del av lösningen på de globala hållbarhetsproblemen. Genom att köpa gröna obligationer visar man tydligt för allmänheten, kunder och andra aktörer att man vill ta ett ansvar och vill investera i hållbara lösningar. Det har bidragit till att efterfrågan är stor och att de gröna obligationsemissionerna ofta är övertecknade.

  Utredaren föreslår att riksgälden, det vill säga konungariket Sverige, ska börja emittera gröna obligationer?

  – Det har varit en väldigt snabb utveckling på den här marknaden. Men ska vi göra det till en ännu viktigare kanal för omställning måste vi skala upp det betydligt. I slutänden är det Riksgälden som måste avgöra det men det var tydligt att utredningen tycker att det skulle vara ett värde för obligationsmarknaden. Nu kommer det skickas ut på remiss och vi får in synpunkter och kan göra en avvägning.

  LÄS OCKSÅ: Vill möta markägare i domstolPREMIUM: Svåraste frågorna skjuts på framtiden

   Finansmarknadsminister Per Bolund (MP).
  Finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

  Vad tycker du personligen?

  – Det är klart att vi gör många gröna investeringar i Sverige, också från statligt håll, som skulle lämpa sig väl för gröna obligationer. Om vi fattar beslut om att gå vidare med höghastighetsjärnvägen skulle det till exempel vara en investering som lämpar sig väldigt väl för gröna obligationer.

  Sedan finns det andra miljömål som kräver investeringar och där gröna obligationer skulle kunna komma i fråga.

  PREMIUM: Faktorerna som styr yrkesvalet

  Hur skulle gröna obligationer passa gröna näringarna?

  – Vi vet ju att skogsbruket har en nyckelroll när det gäller klimatet och för att kunna ta upp växthusgaser i skogen men också genom att bidra med produkter som minskar miljö- och klimatpåverkan till exempel biodrivmedel.

  Inom jordbruket vet vi att det står för en inte så liten del av utsläppen på global nivå. Den typen av investeringar skulle kunna lämpa sig för gröna obligationer. Där tror jag att man ska tänka i termer av många bäckar små. En enskild bonde som står inför en investering kanske inte ger ut en grön obligation men om det är många inom lantbruksrörelsen som är på väg att investera skulle de kunna gå ihop. Så har kommuner i Sverige jobbat med att samla kommunala investeringar och genom Kommuninvest ge ut en stor grön obligation med de samlade investeringarna som grund.

  Vad är vinsten?

  – Jag tycker att alla som gör investeringar som bidrar till att minska klimat- och miljöpåverkan ska börja tänka i termer av gröna obligationer.

  I dagsläget är det ju ett mervärde i form tydlig signal men det är ju inte uteslutet att det i framtiden också kommer att finnas en prispremie, att du helt enkelt får ett bättre avtal. Jag tror att det är klokt att sätta sig in i hur marknaden fungerar för att det kan ge snabb utdelning.

  Gröna obligationer

  En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga, t.ex. i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet.

  Källa: Regeringen

  Relaterade artiklar

  Till toppen