Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 oktober 2016

  Mindre fiskmjöl i ekofoder

  För att sänka gifthalterna i ekologiska ägg minskas andelen fiskmjöl i hönsfodret.

  Som ATL skrev i går har högre halter av PCB och dioxin har påträffats i svenska, ekologiska ägg. Halterna är tre gånger högre än i konventionella ägg.

  ”Utifrån de indikationer vi fick från Livsmedelsverket för två veckor sedan, där man ser en förhöjd andel dioxin- och PCB-halter över tid planerar vi att, som en första åtgärd tillsammans med foderbranschen, minska andelen fiskmjöl i det ekologiska hönsfodret”, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i branschorganisationen Svenska Äggi ett pressmeddelande.

  ”Även om vi är långt ifrån de gränsvärden som finns kan man se en ökning över tid. Då är det vårt ansvar som bransch att dels ta reda på orsaken och sedan vidta åtgärder. Parallellt med den planerade foderjusteringen har vi inlett en större utredning, dels för att kontrollera värdena i flera besättningar, dels för att hitta andra möjliga orsaker till ökningen”, säger Åsa Odelros, rådgivare för ekologisk fjäderfäproduktion.

  Fiskmjöl i det ekologiska fodret

  Enligt Svenska ägg måste en höna få i sig den essentiella aminosyran metionin. I konventionellt hönsfoder tillsätts syntetiska aminosyror som tillgodoser detta behov. Det ekologiska regelverket förbjuder dock syntetiska aminosyror, istället tillsätts fiskmjöl i det ekologiska fodret, som är rikt på aminosyror men som också kan innehålla dioxin och PCB.

  ”För tillfället finns ingen fungerande ersättning till fiskmjölet i ekologiska foderblandningar, därför kan vi i dagsläget inte utesluta fiskmjölet helt. Men naturligtvis är vi i branschen mycket angelägna om att minimera dioxinhalten och samtidigt bibehålla hönans välmående”, säger Astrid Lovén Persson.

  Livsmedelsverket och Svenska Ägg kommer att ha möte under dagen för att diskutera hur de går vidare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen